GMO Dossiers
27.03.2014 - Wetenschappers aan het woord over het ontstaan en de gevolgen van GGOs

27.03.2014 – Wetenschappers aan het woord over het ontstaan en de gevolgen van GGOs

Het is niet makkelijk in Belgie om een serieuze wetenschappelijke discussie te voeren over het ontstaan en de gevolgen van genetische gemanipuleerde gewassen in de landbouw. Een primeur in het kaaitheater deze week ! http://www.kaaitheater.be/nl/f67/burning-ice-7

Open Brief: Geknoei en onenigheid in de bioveiligheidsraad : vergunning voor een GGO bos in Vlaanderen wordt moeilijk. Het Field Liberation Movement roept op voor een tweede adviesronde in het populierendossier.

  Op 2 oktober gaf de bevoegde Adviesraad voor de Bioveiligheid een gunstig advies over de aanvraag van het Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB) voor de aanplant van een zevenjarig ggo-populierenbosje te Wetteren, waarbij slechts drie van de twaalf leden zich positief uitspraken, en ondanks fel protest van twee experten. Er werd niet eens over...
Keep Monsanto out of our universities!

Keep Monsanto out of our universities!

“Het Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB) is de organisator van de Vlaamse ggo-veldproeven en de drijvende kracht achter de criminalisering van de anti-ggo-beweging. Dit instituut, nota bene betaald met belastinggeld, doet zich voor als neutraal en strikt wetenschappelijk. Maar ze blijkt nauw verweven met tal van gifmultinationals, die hun eigen financiële belangen laten primeren op...
Resistance is everywhere! Wereldwijd meer dan 500 marsen tegen Monsanto

Resistance is everywhere! Wereldwijd meer dan 500 marsen tegen Monsanto

In een 500-tal steden in meer dan 50 landen wereldwijd kwamen mensen zaterdag op straat om te protesteren tegen Monsanto. Ook in Brussel, Europese hoofdstad van de GGO-lobby, willen we Monsanto buiten!   Meer weten over Monsanto en hoe ze via haar lobby-praktijken? Een ontluisterende en wereldbekende documentaire over hun bedrijfsbeleid, kun je hier bekijken: http://www.youtube.com/watch?v=fONUvkPPMGY...
De Wetteren 11 gaan in beroep en wijzen de échte criminele ggo-bende aan.

De Wetteren 11 gaan in beroep en wijzen de échte criminele ggo-bende aan.

 De Wetteren 11 gaan in beroep en wijzen de échte criminele ggo-bende aan. Op 24 september jl werden de 11 actievoerders van Field Liberation Movement veroordeeld tot voorwaardelijke gevangenisstraffen tussen de drie en de zes maanden, en het betalen van boetes en schadevergoedingen ten belope van bijna 30.000 euro. De correctionele rechtbank van Dendermonde bestempelde...
Getuigenissen PubliekeExpertisePublique

Getuigenissen PubliekeExpertisePublique

Getuigenissen 28 mei Rond het thema ggo’s geeft David Sanchez ons kort een achtergrond in hoe evaluatieprocedures voor de introductie van GGO’s in het milieu werken. Welke problemen dit met zich meebrengt, ook toegespitst op de aardappel-zaak. [English] We are normally told that GMOs are the safest food ever getting into the market. That they...
Documentaire: Seeds of Freedom

Documentaire: Seeds of Freedom

Schit-te-ren-de Engelstalige documentaire van een half uur over de ware inzet tegen ggo’s en agro-industrie, en voor een rechtvaardiger en gezonder agro-ecologisch voedselmodel.
De landbouw van de toekomst. Zonder Monsanto in elk geval

De landbouw van de toekomst. Zonder Monsanto in elk geval

Er zijn geruchten dat Monsanto begint te twijfelen over haar lobby praktijken en verdere investeringen in Europa. Eerder deze week werd bekend dat niet vergunde Monsanto tarwe opdook op een veld in Oregon en waren we met meer dan 2 miljoen in de straten wereldwijd. Opkrassen Monsanto! Het regende opiniestukken, ook de Vlaamse milieu- en boerenorganisaties...
Na de aardappel wordt het debat gemanipuleerd

Na de aardappel wordt het debat gemanipuleerd

Eén van de beklaagden aan het woord in de Standaard MULTINATIONALS EN OVERHEID KAPEN DISCUSSIE OVER GGO’S Na de aardappel wordt het debat gemanipuleerd Bepaalde reacties op de anti-Monsanto-betogingen tonen het nog maar eens aan, zegt BARBARA VAN DYCK: een serieus debat over de keuze voor ggo’s zit er vandaag niet in. Ook tijdens het aardappelproces lukt...
MO: waar is de sociologische studie over de veldproef?

MO: waar is de sociologische studie over de veldproef?

Op 29 mei verscheen een artikel in MO* dat meldt dat de communicatie over de veldproef in Wetteren wel heel erg selectief gebeurt. Onderzoeksjournaliste Alma De Walsche baseert zich op een parlementaire vraag tot uitleg aan minister president Kris Peeters en schrijft dat: “De veldproef van het consortium (het Vlaams Instituut voor Biotechnologie, de UGent...
Genetisch Gemanipuleerde Gewassen in Belgie: Zijn de universiteiten pro-GGO?

Genetisch Gemanipuleerde Gewassen in Belgie: Zijn de universiteiten pro-GGO?

Een brandnieuwe video clip van Bruxelles Laïque. Een boeiende vraag: Doen universiteiten aan de promotie van Genetisch Gemanipuleerde Aardappelen ?
VIB Vlaamse Greenwash laureaat

VIB Vlaamse Greenwash laureaat

Afgelopen zaterdag 20 april bekroonde Climaxi het VIB  voor haar Greenwash praktijken “In wederdienst voor de meer dan 40 miljoen euro die zij jaarlijks krijgt van de Vlaamse regering, tracht VIB zoveel mogelijk samenwerkingen aan te gaan met de grootste bedrijven, en zo snel mogelijk commerciële toepassingen te helpen ontwikkelen van haar onderzoek, zowel in...