FLM_lapin orangeWe zijn een collectief van bezorgde burgers uit Brussel, Vlaanderen en Wallonie en willen ons land vrijhouden van GGOs in open veld. We zijn bereid om hiervoor over te gaan tot ludieke en geweldloze acties van burgerlijke ongehoorzaamheid. Zo willen we niet alleen genetisch gemodificeerde organismen uit ons milieu houden, maar ook het publiek debat over GGOs (veldproeven, patenten, GGO import,…)  aanwakkeren.

Field Liberation Movement en sympathisanten ijveren voor duurzame oplossingen voor boeren en consumenten, en voor transparante onderzoeksfinanciering van wetenschap in het belang van de maatschappij. Overheidsgeld moet ten goede komen aan duurzame boerenlandbouw, niet aan het patenteren van genen en gewassen door een handvol multinationals. De positie van de boeren in de voedselketen moet versterkt worden, niet verzwakt. Er bestaan onvoldoende studies naar de risico’s van GGOs voor mens en milieu. De monoculturen waarvoor GGOs bestemd zijn, lossen de honger niet op en zijn geen verrijking voor de biodiversiteit