donate-now1

DOE EEN GIFT!

steunrekening BE59 5230 8045 6626

op naam van Crop Resistance (Triodos BIC: TRIOBEBB)

Het gestorte geld zal in de eerste plaats gebruikt worden on de proceskosten en eventuele boetes van de beschuldigden te betalen. Verder kan het gebruikt worden voor de verdere strijd tegen het agroindustriële landbouwmodel en de uitbouw van agro-ecologische boerenlandbouw. BEDANKT!