Op 29 mei verscheen een artikel in MO* dat meldt dat de communicatie over de veldproef in Wetteren wel heel erg selectief gebeurt. Onderzoeksjournaliste Alma De Walsche baseert zich op een parlementaire vraag tot uitleg aan minister president Kris Peeters en schrijft dat:
“De veldproef van het consortium (het Vlaams Instituut voor Biotechnologie, de UGent en het ILVO) had een drievoudig doel. Men wilde de resistentie van de GGO-aardappelen tegen de schimmelziekte testen en ook de graad van coëxistentie nagaan (besmetten GGO-aardappelen in het ene veld niet-GGO-gewassen in het aanpalende veld?).  Tegelijk was dit ook een “communicatieproef”. Met de proef wilde men een sociologisch onderzoek doen naar de maatschappelijke aanvaarding van GGO’s.

In de media is omstandig gecommuniceerd over de twee eerste onderdelen van de proef. De resultaten van het derde deel van de proef zijn tot op vandaag niet publiek gemaakt.

In de landbouwcommissie van het Vlaams Parlement kregen de commissieleden onlangs een voorstelling van de resultaten van de veldproef door de leden van het consortium. Daarbij werd er echter evenmin gerept over de resultaten van het derde luik, de verschillende maatschappelijke standpunten ten aanzien van de proef en het gebruik van GGO’s in de landbouw.  Vlaams Parlementslid voor Groen Dirk Peeters vroeg op 24 mei meer uitleg hierover aan Vlaams minister-president Kris Peeters.

Dirk Peeters was namelijk een van de personen die in dit onderzoek, dat geleid werd door het ILVO, geïnterviewd werd. ‘Studies die met gemeenschapsgelden gefinancieerd worden en waaraan veel betrokkenen hun medewerking verleend hebben, moeten tijdig aan de openbaarheid worden vrijgegeven teneinde hun rol te kunnen vervullen als bijdrage aan het debat’, aldus Dirk Peeters. Het is dus nog wachten op de resultaten van dit onderzoek.”

lees het volledige artikel hier: http://www.mo.be/artikel/aardappelproces-opnieuw-geopend