Expert-getuigenissen over de Grote Aardappelruil-actie

Wetenschapsfilosofe Isabelle Stengers, legt de rechter uit wat de gevolgen zijn van de intieme samenwerking tussen bedrijven en universiteiten. Daarna legt ze uit waarom acties zoals deze in Wetteren soms nodig zijn. Beluister hier de getuigenis van Isabelle Stengers, wetenschapsfilosofe aan de ULB. Of lees ze hier

Het opzet van de proef had geen enkele relevantie, tenzij voor de promotie in Vlaanderen van de genetisch gewijzigde aardappel. Hele busladingen Vlaamse landbouwers werden dan ook aangevoerd om kennis te maken met de “aardappel van de toekomst”. Het ging dus duidelijk om een gezamenlijke propagandacampagne van de universiteit van Gent samen met de BASF.

Toxicoloog Gilles-Eric Séralini maakte zijn analyse van de GGO aardappel van Wetteren:

Zolang dat wetenschappelijk onderzoek niet met zekerheid kan uitsluiten dat er geen enkel gevaar kan optreden voor onze volksgezondheid door GGO’s, zouden alle GGO-proeven buiten de laboratoria onmiddellijk moeten worden stopgezet. Dit zelfde voorzorgsprincipe zou ook voor het proefveld in Wetteren moeten worden toegepast.

Bekijk hier de getuigenis van toxicoloog Gilles-Eric Séralini of lees  het  hier.

Prof Philippe Baret, lid van de bioveiligheidsraad, over het dossier :

Er was een groot probleem met transparantie in dit dossier…”

“De bioveiligheidsraad moest een risico inschatten maar een deel van de nodige informatie om zich op te baseren zelf afleiden, vat Baret het samen. “Zo wilde BASF niet zeggen over welke aardappelvariëteit het ging vanwege een confidentialiteitscontract. Maar om het risico op ‘verspreiding’ van genen in het milieu in te schatten moet je weten of de ggo-plant bloeit, zaden maakt, enzovoort. Afhankelijk daarvan is het risico groter of kleiner. Daarvoor moet je de variëteit kennen.”

“Het kwam erop neer dat BASF zei: wij weten dat alles in orde is, u moet ons maar vertrouwen. Zo werkt het toch niet. Je laat een capabele student die zegt dat hij de stof kent, maar het niet wil neerschrijven toch ook niet slagen voor een examen?”

Andere wetenschappers aan het woord om beter te begrijpen waarom een 400-tal activisten voor een duurzame landbouw deelnamen aan de Grote Aardappelruil op 29 mei 2013

Fysicus en ecoloog Vandana Shiva stelt: Genmanipulatie heeft de afgelopen 20 jaar enkel geleid tot het gebruik van nog meer pesticiden, dus nog meer vervuiling, monopolies in handen van enkele grote multinationale bedrijven, machtsconcentratie door gepatenteerde zaden, het verdwijnen van kleinschalige en biologische landbouw, een achteruitgang op het gebied van biodiversiteit, enz…

Microbioloog Ignacio Chapela: Een gemanipuleerd gen is niet zoals gelijk welke ander gen. Het kan zich door horizontale transfers zeer gemakkelijk verspreiden. En de snelle verspreiding van GGO’s betekent een bedreiging van de biodiversiteit op onze aarde.

Microbioloog Arpad Pusztai: Wij hebben een reeks testen uitgevoerd op ratten gevoed met GGO-aardappelen. En de ratten vertonen duidelijk medische afwijkingen. Zolang er geen medische testen op voorhand worden uitgevoerd, zullen mensen de proefkonijnen van deze technologie worden.

91 vrijwillige verschijners leggen uit waarom ook zij deel uitmaken van de bende

Wij zijn Europese burgers van allerlei windstreken, beroepen, leeftijd en geslacht, en hebben deelgenomen aan de “grote aardappelruil” op 29 mei 2011 in Wetteren.
Sommigen waren effectief aanwezig, anderen hebben elders informatie verspreid over deze openlijke en geweldloze actie of gingen akkoord met deze actie. Wij vragen vandaag om samen berecht te worden met de 11 personen die opgeroepen werden om voor de rechtbank te verschijnen op 15 januari 2013.

Met zijn allen wilden we duidelijk maken dat we geen genetisch gemanipuleerde aardappelen nodig hebben; er zijn immers al gezonde en goedkope aardappelvariëteiten beschikbaar die bestand zijn tegen de aardappelziekte.
Met onze actie wilden wij de politiek aanklagen, die ongewenste genetisch gemanipuleerde organismen uit het laboratorium – waarvan de gezondheids- en milieueffecten onvoldoende getest zijn – op de borden en de velden wil toelaten.

We verzetten ons ook tegen de steeds verdergaande privatisering en monopolisering van de voedselproductie, waarbij gewassen gepatenteerd
kunnen worden en de markt wordt bepaald door slechts enkele grote spelers.

Wij betreuren dat wetenschappelijk onderzoek onvoldoende gefinancierd wordt uit publieke middelen, en klagen aan dat wetenschappelijke instellingen daardoor afhankelijk worden van multinationale ondernemingen wiens bestaan draait om het maken van winst, ongeacht de volksgezondheid, de socio-economische gevolgen of het leefmilieu.

Of we nu in Wetteren aanwezig waren of niet, allemaal dragen we mee de verantwoordelijkheid voor deze actie, in de overtuiging dat de wereld geen behoefte heeft aan een streven naar alsmaar grotere productiviteit en de winst van enkelen, wel aan onderzoek dat gericht is op het welzijn van iedereen.
Daarom zullen ook wij aanwezig zijn voor de rechtbank van Dendermonde, hoopvol dat het hof ons recht om mede te verschijnen zal erkennen!

WIJ ZIJN GEEN PROEFDIEREN !

4 januari 2013
De Vrijwillige Verschijners

De volledige brochure met individuele motivaties : Motivations ComparantEs Volontaires – Motivaties Vrijwillige verschijners

Lijst VV : Lijst-VrijwilligeVerschijners-Wetteren