Er zijn geruchten dat Monsanto begint te twijfelen over haar lobby praktijken en verdere investeringen in Europa. Eerder deze week werd bekend dat niet vergunde Monsanto tarwe opdook op een veld in Oregon en waren we met meer dan 2 miljoen in de straten wereldwijd. Opkrassen Monsanto!

Het regende opiniestukken, ook de Vlaamse milieu- en boerenorganisaties kropen in de pen. Uitkijken ook naar het rapport van Olivier de Schutter over de echte economische gevolgen van genetisch gemanipuleerde organismen. Een sterk artikel met  Olivier de Schutter over de landbouw van de toekomst in de Standaard :

“De machtsconcentratie bij een handvol agrochemische reuzen is zorgwekkend. Die concentratie is horizontaal; ze slorpen alle kleinere concurrenten op, waardoor de vrije concurrentie in het gedrang komt. Maar er is ook een toenemende verticale integratie, waar Monsanto bij uitstek een voorbeeld van is. Het was oorspronkelijk een chemisch bedrijf dat mest- en bestrijdingsproducten ontwikkelde. Maar nu produceert en patenteert Monsanto ook zaden. En dat alles moeten boeren gekoppeld aankopen.’

‘De invloed van dat handvol bedrijven is inmiddels zo groot dat ze bijna het landbouwbeleid dicteren. Dat is des te verontrustender omdat hun model geen antwoord biedt op de honger in de wereld noch de uitdagingen van de klimaatverandering.’

Er wordt vaak een karikatuur gemaakt van het agro-ecologisch model waar ik voor pleit, alsof dat een terugkeer naar het verleden zou zijn. In werkelijkheid is het de landbouw van de 21ste eeuw, die maximale opbrengst haalt uit de juiste interactie tussen planten, dieren en omgeving. Het is een meer diverse en productieve landbouw dan de monoculturen, maar ook een kleinschaliger landbouw. Wie de honger uit de wereld wil, moet op de eerste plaats de armoede uit de wereld helpen. Dat kan door meer te investeren in familiale landbouw. Hij wordt al decennia verwaarloosd, ten voordele van het industriële exportmodel.’

http://www.standaard.be/cnt/DMF20130531_00606388