Monthly archive oktober, 2013
Het aardappelvonnis: "Repressie dicht bij huis"

Het aardappelvonnis: “Repressie dicht bij huis”

Mensenrechtenexpert prof Vandenhole noemt het aardappelvonnis “repressie”. Het aardappelconsortium experimenteert met een nieuwe stijl van communicatie….   Prof. Vandenhole denkt dat er een tendens is als het gaat om repressie van activisme. “Dat activisten op wat voor manier ook het zwijgen opgelegd wordt, is van alle tijden. Vaak is het een teken van regimes die...

Open Brief: Geknoei en onenigheid in de bioveiligheidsraad : vergunning voor een GGO bos in Vlaanderen wordt moeilijk. Het Field Liberation Movement roept op voor een tweede adviesronde in het populierendossier.

  Op 2 oktober gaf de bevoegde Adviesraad voor de Bioveiligheid een gunstig advies over de aanvraag van het Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB) voor de aanplant van een zevenjarig ggo-populierenbosje te Wetteren, waarbij slechts drie van de twaalf leden zich positief uitspraken, en ondanks fel protest van twee experten. Er werd niet eens over...
Keep Monsanto out of our universities!

Keep Monsanto out of our universities!

“Het Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB) is de organisator van de Vlaamse ggo-veldproeven en de drijvende kracht achter de criminalisering van de anti-ggo-beweging. Dit instituut, nota bene betaald met belastinggeld, doet zich voor als neutraal en strikt wetenschappelijk. Maar ze blijkt nauw verweven met tal van gifmultinationals, die hun eigen financiële belangen laten primeren op...

Oproep tot de vrijspraak in beroep van de activisten van de Field Liberation Movement, veroordeeld wegens bendevorming.

Een  oproep voor een breed gedragen publieke actie voor verzet tegen de criminalisering van actievoerders en voor de vrijspraak van de aardappelactivisten. Bij de ondertekenaars belangrijke stemmen uit de culturele sector, de academische wereld, vakbonden en politici!   http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2013/10/14/tegen-de-criminalisering-van-activisme Tegen de criminalisering van activisme Oproep tot de vrijspraak in beroep van de activisten van de...
Resistance is everywhere! Wereldwijd meer dan 500 marsen tegen Monsanto

Resistance is everywhere! Wereldwijd meer dan 500 marsen tegen Monsanto

In een 500-tal steden in meer dan 50 landen wereldwijd kwamen mensen zaterdag op straat om te protesteren tegen Monsanto. Ook in Brussel, Europese hoofdstad van de GGO-lobby, willen we Monsanto buiten!   Meer weten over Monsanto en hoe ze via haar lobby-praktijken? Een ontluisterende en wereldbekende documentaire over hun bedrijfsbeleid, kun je hier bekijken: http://www.youtube.com/watch?v=fONUvkPPMGY...
Stef Kamil Carlens & Jeroen Olyslaegers over het patattenveld en de toekomst

Stef Kamil Carlens & Jeroen Olyslaegers over het patattenveld en de toekomst

Met een vette knipoog naar de veldbevrijders: Tijd voor een eigen lobby Ze zegt: ‘Het wordt tijd voor een eigen lobby, Ver weg van het tuinieren in de tuin van de korte termijn.’ Ja, het is al vaker gebeurd Dat democratische leiders te zwak bleken voor bescherming op lange termijn. Intussen sterven bijen in de...
De Wetteren 11 gaan in beroep en wijzen de échte criminele ggo-bende aan.

De Wetteren 11 gaan in beroep en wijzen de échte criminele ggo-bende aan.

 De Wetteren 11 gaan in beroep en wijzen de échte criminele ggo-bende aan. Op 24 september jl werden de 11 actievoerders van Field Liberation Movement veroordeeld tot voorwaardelijke gevangenisstraffen tussen de drie en de zes maanden, en het betalen van boetes en schadevergoedingen ten belope van bijna 30.000 euro. De correctionele rechtbank van Dendermonde bestempelde...