www.vredesactie.be

PERSBERICHT VAN VREDESACTIE

Vonnis in rechtszaak aardappelactivisten: criminaliseren van politieke actie op zich

Vandaag sprak de rechtbank van Dendermonde zich uit in de zaak van de ‘aardappelactivisten’. De veroordeling van elf actievoerders omwille van criminele bendevorming is buiten alle proporties en komt neer op het criminaliseren van politieke actie op zich. Wie deelneemt aan politieke acties die zich op het randje van het wettelijke bevinden kan voortaan beschouwd worden als lid van een criminele bende.

Op 29 mei 2011 voerden bezorgde burgers en landbouwers actie bij de openveldproef met genetisch gemanipuleerde aardappelen in Wetteren. Tijdens de actie van burgerlijke ongehoorzaamheid werden enkele van de aardappelplanten uitgetrokken en vervangen door biologische. Elf deelnemers aan de actie werden vandaag veroordeeld omwille van bendevorming, vernieling en weerspannigheid. De straffen zijn zwaar: voorwaardelijke gevangenisstraffen tussen de 3 en 6 maanden, geldboetes en een schadevergoeding. De actievoerders hebben aangekondigd tegen de uitspraak in beroep te gaan.

Politieke actie wordt gecriminaliseerd

Vooral de veroordeling omwille van criminele bendevorming is buiten alle proporties, meent Vredesactie. Die veroordeling gaat niet over de eigenlijke daad van het uittrekken van enkele aardappelen, maar stelt een politieke actiegroep buiten de wet. Iedereen die aan de activiteiten deelnam, ook als die op zich geen strafbaar feit inhouden, wordt beschouwd als een misdadiger. De veroordeling omwille van bendevorming komt daarom neer op het criminaliseren van politieke actie op zich.

Eerder werden actievoerders van Greenpeace vervolgd omwille van criminele bendevorming. Maar dit is de eerste keer dat milieu-activisten ook werkelijk aan dit misdrijf schuldig worden bevonden. De rechtbank van Dendermonde schept hiermee een gevaarlijk precedent. Haar vonnis zet de deur open voor de criminalisering van geweldloze acties door de meest uiteenlopende groepen, van vakbonden en milieubewegingen tot buurtcomité’s en vrouwenbewegingen. Wie deelneemt aan politieke acties die zich op het randje van het wettelijke bevinden, hoe klein de eventuele overtreding ook is, kan voortaan beschouwd worden als lid van een criminele bende.

Geweldloze actie noodzakelijk in democratie

Nochtans moeten we blij zijn wanneer mensen zich inzetten voor het algemeen belang. Het feit dat we in een rechtstaat leven die democratische grondrechten zoals vrijheid van meningsuiting erkent, wil nog niet zeggen dat daarmee iedere stem even hard doorweegt in de besluitvorming. Sommige stemmen klinken luider dan andere. En heel wat stemmen vormen hoogstens wat achtergrondruis.

Door geweldloos actie te voeren kan wie niet gehoord wordt, proberen zijn stem te veroveren. De ruimte daarvoor wordt ook in een democratie zelden cadeau gedaan. Geweldloze actie, ook al overtreden we daarbij in sommige gevallen de wet, is daarom ook in een democratie noodzakelijk en zorgt ervoor dat de tegenstemmen niet zomaar genegeerd kunnen worden.

Wetswijziging noodzakelijk

Het misdrijf ‘bendevorming’ bestaat om zware georganiseerde misdaad aan te pakken, niet om politieke actiegroepen die opkomen voor het algemeen belang te criminaliseren.  Om de ruimte voor politieke actie te vrijwaren, moet volgens Vredesactie een wetswijziging de interpretatie van het misdrijf ‘bendevorming’ inperken zodat het niet langer kan worden toegepast op politieke actiegroepen die opkomen voor het algemeen belang.

Wie de democratie genegen is, kan zich niet neerleggen bij de toenemende criminalisering van gemotiveerde burgers.

Meer info : http://www.vredesactie.be/