Tijdens de zitting van 28 mei pleitten de veldbevrijders: “wettelijk verzet tegen onwettelijk veld”.

De advocaten van de veldbevrijders hebben in de rechtbank van Dendermonde gepleit dat de grote aardappelruil ging om een wettelijk verzet tegen een illegaal veld. Een Gentse rechter oordeelde in augustus 2012 immers dat de vergunning onwettig was omdat niet gemotiveerd was waarom de bevoegde ministers geen rekening hielden met bezwaarschriften, noch met de minderheidsstellingen uit de bioveiligheidsraad. De advocaten legden de rechter uit waarom de actie kadert binnen de vrijheid van meningsuiting en benadrukten de politieke noodzakelijkheid om het voorzorgsprincipe te waarborgen.

Tijdens de zitting weigerden de rechters opnieuw om de aanwezige expert-getuigen aan het woord te laten. Ze houden in beraad om de getuigen eventueel op een later moment op te roepen alvorens een uitspraak ten gronde te doen. De getuigenissen waren van belang om het politieke karakter van deze actie te kunnen benadrukken. Beluister  hier alvast de getuigenis van Wetenschapsfilosofe Isabelle Stengers over de aardappelactie en toxicoloog Eric Gilles Séralini over de GGO-aardappelen.

Wat de rechters niet wilden horen

Europarlementariër Bart Staes getuigde als één van de vrijwillige verschijners, welke zich uit verontwaardiging door de criminalisering medeplichtig verklaarden aan de actie. Lees zijn getuigenis hier.  Of de vrijwillig verschijners alsnog mee berecht zullen worden? Ook daarover houden de rechters nog beraad.

Een mooi moment op het einde van de zitting wanneer de aanwezige beklaagden motiveerden waarom ze biologische aardappels gingen plantten op een ILVO veld in mei 2011.

Uitspraak, of minstens resultaat van het beraad, op 25 juni.