=================

Nee aan GGO’s in België : steun het proces van de “patatiesten”!

Dinsdag 8 Mei 2012 9h

correctionele rechtbank, Justitieplein 1, 9200 Dendermonde

Wenst u de beschuldigden te steunen?

  •  – Vergezel ons om 9:00 uur op 8 Mei 2012 in kamer 19 van de correctionele rechtbank, Justitieplein 1, 9200 Dendermonde
  • – Geef jezelf vrijwillig aan (stuur ons een email voor meer info)
  • – Stort op de solidariteitsrekening ter ondersteuning van het proces
  • – Koop FLM bier en t-shirts ter ondersteuning van de proceskosten
  • – Organiseer een benefiet (debat, lezing, concert,… )
  • – Verspreid deze oproep !

Info en contact: fieldliberation.wordpress.com •field.liberation@gmail.com / Rekening nummer : BE59 5230 8045 6626 op naam van Crop Resistance (Triodos)

 Voor steun aan de ontslagen onderzoekster, Barbara Van Dyck, zie : www.threerottenpotatoes.wordpress.com/

 Wenst u meer te weten over de GGO-industrie in België? Ga mee op de publieke verkenning in het biotechnologiepark Zwijnaarde op 9 mei 2012, 14h.

Steun de deelnemers aan de “big potato swap” actie op het proefveld van de genetisch gemanipuleerde aardappelen in Wetteren !

 Op 4 Mei 2011, werden 27 rijen genetisch gemanipuleerde (GGO) aardappelen aangeplant in een open veld in Wetteren door een consortium bestaande uit het Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB), ILVO, Hogeschool Gent en de Universiteit Gent. De GGO aardappelen genaamd “Fortuna” (patenten eigendom van BASF) en “DuRPh” (patenten eigendom van Universiteit Wageningen), waarvan verondersteld wordt dat deze een verminderde vatbaarheid voor de aardappelplaag hebben, werden reeds voor de tetst uitgeroepen tot de “aardappelen van de toekomst”.

 De introductie van GGO gewassen in de landbouw wordt in de eerste plaats gemotiveerd door het winstbejag van enkele multinationals. Dit demonstratieveld voor de biotech industrie, onder het mom van “wetenschappelijk onderzoek”, is overbodig en een grote verspilling van overheidsgeld. Er bestaan reeds plaag-resistente niet-genetisch gemanipuleerde alternatieven zoals “Bio-gold”, “Bionica”, “Sarpo Mira” en “Toluca”.

 Er bestaat onvoldoende onderzoek naar de lange termijn impact van GGO’s voor mens en milieu. Een gelijkaardig GGO proefveld in Wageningen werd in 2010 door de Raad van State in Nederland verboden. Ondanks deze beslissing in Nederland en een gemengd advies van de Belgische Bioveiligheidsraad kenden ministers Onkelinkx en Wathelet in 2011 toch een vergunning toe voor het open proefveld in Wetteren. Protest tegen het GGO proefveld kwam op gang.

Onder de naam van “Field Liberation Movement” kwam een oproep om het veld te bevrijden. Op 29 mei 2011 werden de de GGO-aardappelen geweldloos geruild voor niet GGO-aardappelen.

 Het succes van deze actie bracht een enorm maatschappelijk debat op gang over duurzame landbouw, het maatschappelijk nut van GGO technologieën, patenten op gewassen, de privatisering van wetenschappelijk onderzoek, vrije meningsuiting en burgerlijke ongehoorzaamheid.

 Als gevolg van deze actie werd een wetenschappelijke onderzoekester de volgende dag ontslagen van haar werk aan de universiteit. Vervolgens worden nu ook 11 vermeende deelnemers aangeklaagd niet enkel voor het vernietigen van gewassen maar ook voor, bendevorming, deelname aan een criminele organisatie en zelfs het toebrengen van slagen en verwondingen. Dit is een ongezien zware aanklacht.