Oproep Vrijwillige verschijning PDF

 

De 11 van Wetteren worden aangeklaagd voor de bevrijding van GGO-patatten! Op 29 mei 2011 hebben honderden Europeanen gereageerd op de oproep van de Field Liberation Movement (FLM) om aardappelen die genetisch gemodificeerd waren met het oog op een verhoogde resistentie tegen de aardappelziekte, te vervangen door aardappelen met een natuurlijke resistentie tegen dezelfde ziekte. Op 8 mei 2012 begint in Dendermonde het proces tegen 11 personen die beschuldigd worden van deelname aan de grote aardappelruil in Wetteren. De 11 beschuldigden werden geselecteerd uit 500 planters van gezonde aardappelen.

Ze worden niet enkel gerechtelijk vervolgd voor het uittrekken van aardappelen, maar eveneens voor bendevorming (vereniging van boosdoeners) (1). Als beschuldigden en “vrijwillige verschijners” claimen wij onze deelname aan deze groep met een politiek en rechtmatig oogmerk (vereniging van weldoeners) (2), nl. het voorkomen van ernstige en onomkeerbare vervuiling van ons milieu en onze voeding. Wij claimen openlijk onze deelname aan deze “bende” om de absurditeit van deze beschuldiging bloot te leggen. Want we mogen dan wel met meerderen, en georganiseerd zijn, dit blijft een gevaarlijk precedent.

Daarom vragen de elf verdachten en hun vrienden uw hulp.

Kom ons op 8 mei steunen in Dendermonde!

Er zijn twee soorten van vrijwillige verschijningen:

1) Een symbolische verschijning: Je kan een “Ik hoor er ook bij!” T-shirt aantrekken op de dag van het proces. Deze kan je kopen als steunbijdrage. Afspraak voor de rechtbank van Dendermonde op 8 mei 2012 om 9 uur!

2) Een effectieve verschijning op het proces: De Belgische wet laat eender wie toe om als “vrijwillige verschijner” op te dagen voor een rechtszaak (3). De vrijwillige verschijners claimen hun deelname aan deze ‘bende’ als zijnde een groep met politieke en rechtmatige doelstellingen (vereniging van weldoeners) (2). Dat wil zeggen dat ze op de een of andere manier hebben deelgenomen aan de actie van 29 mei, of meegewerkt hebben aan de organisatie, bekendmaking of mobilisatie. Een doorgestuurde mail, een publieke uitlating, een financiële of materiële bijdrage, aanwezigheid op de boerenmarkt of de manifestatie rondom het veld – het zijn allemaal redenen om deelname te claimen en zo de 11 beschuldigden te steunen.

Het is mogelijk dat de vrijwillige verschijners gevraagd zullen worden om zich te verdedigen voor de rechtbank. Het is dus geen vrijblijvende en risicoloze onderneming en de gevolgen – in het bijzonder de financiële gevolgen – kunnen belangrijk zijn (zie ook de waarschuwing hieronder). Wanneer je ons laat weten in principe akkoord te gaan om vrijwillig te verschijnen samen met de beschuldigden, zal je een brief ontvangen die we samen met onze advocaten hebben opgesteld om je verschijning voor de rechtbank te officialiseren.

Waarom?

De Field Liberation Movement (FLM) heeft op 29 mei 2011 in Wetteren gepoogd de doelbewuste verspreiding te verhinderen van genetisch gemodificeerde gewassen in ons milieu. Deze ‘bende’ was een groep met politieke en rechtmatige doelstellingen: het tegenhouden van een ernstige en onomkeerbare vervuiling van ons milieu. Zoals vele gelijkaardige acties, die in recente jaren zowat overal ter wereld hebben plaatsgevonden, heeft ook onze legitieme verdedigingsactie ook in Vlaanderen een levendig publiek debat uitgelokt over de vraag van GGO’s in open veld. Verschillende mensen die hebben deelgenomen aan de activiteiten van de FLM hebben talloze verzoeken om uitleg gekregen van de media en hebben deelgenomen aan talrijke debatten over dit onderwerp. De FLM is geen formele, gestructureerde organisatie. Het is een beweging waaraan iedereen vrij kan deelnemen.

De bedoeling van deze oproep is om de publieke opinie te mobiliseren om van deze rechtszaak het proces van de GGO’s te maken en de rol van publieke onderzoek in vraag te stellen. De kwestie van GGO’s moet in het middelpunt van de belangstelling gebracht worden om het aan het middenveld en de politici mogelijk te maken hierover standpunten in te nemen. De meerderheid van de Belgische bevolking is tegen de inzet van genetisch gemodificeerde landbouwgewassen. We hopen dat velen dit dan ook publiek zullen uitdrukken. Hoe kunnen we immers aanvaarden dat, ondanks de afwijzing van GGO’s door de bevolking, nieuwe en doelbewuste introducties van GGO’s in onze omgeving nog steeds worden toegestaan? Gaan we blijven toestaan dat de financiële druk en het gelobby van de industrie meer gewicht in de schaal werpt dan de wil van het volk? Niet deze keer!

We laten van ons horen…

..en zullen ons blijven verzetten tegen de sluipende verspreiding van GGO’s in ons milieu. Het is een symptoom van een tendens waarin systematisch voorrang gegeven wordt aan technocratische en expertbenaderingen ten koste van democratisch debat. Het is ook een symptoom van de verregaande mate waarin wetenschappelijke praktijken en de academische wereld, via excellentie criteria in een zogenaamde kenniseconomie, ondergeschikt worden gemaakt aan de belangen van een aantal industriële bedrijven. Bovendien betekent het de doodslag voor elke mogelijkheid om een eerlijke en rechtvaardige boerenlandbouw te ondersteunen en uit te bouwen.

Waarschuwing over de risico’s van een vrijwillige verschijning …

Wanneer iemand een verzoek indient tot vrijwillige verschijning, kan de openbare aanklager een aanklacht indienen en die persoon bij de groep van beschuldigden voegen. De kans dat de procureur dat effectief zal doen is klein maar niet onbestaande. Indien het gebeurt, loop je net als de andere beschuldigden het risico op een strafrechtelijke veroordeling en dus de verplichting om de daarmee verbonden schadevergoeding te betalen. De risico’s zijn dus aanzienlijk. Jezelf opgeven als vrijwillige verschijner is een ernstig engagement waar je best even ernstig over nadenkt.

Andere manieren om ons te steunen?

Je kan ons ook steunen door dit bericht te verspreiden, door een gift te doen op rekening BE59 5230 8045 6626 namens Crop Resistance (bij Triodos bank) en op talloze andere manieren. Neem ook eens een kijkje op onze blog (http://fieldliberation.wordpress.com). Je kan ons per email bereiken via field.liberation @ gmail.com

Wij danken bij voorbaat iedereen die zich bij ons wil aansluiten voor deze rechtszaak!

De 11 patatten van Wetteren en hun vrienden