Veldbevrijding van een GGO-aardappelveld: Verontruste burgers behalen een eerste succes in de strijd voor een duurzame landbouw

Op 29 mei 2011 werd een succesvolle poging ondernomen om op een publieke en vreedzame manier de genetische gemanipuleerde aardappelen te vervangen door natuurlijke varianten op het proefveld van Wetteren. In ‘georganiseerde chaos’ slaagden de actieveoerders erin de veldproef volledig handmatig te vernietigen.

Met deze actie wilde de Field Liberation Movement, een informeel collectief bestaande uit boeren, wetenschappers, consumenten, milieu-activisten, absoluut vermijden dat GGOs ondoordacht geïntroduceerd worden in ons eco-systeem. Met de actie heeft de Field Liberation Movement het publiek debat over gentech en duurzame landbouw op gang gebracht.

Met de talrijke stands van verschillende organisaties, het lekkere eten en drinken, de aanwezigheid van landbouwers en vertegenwoordigers van verschillende organisaties uit het middenveld werden op een positieve en diverse manier alternatieven getoond voor ons huidig landbouwsysteem, dat steeds minder boeren telt en steeds verder mechaniseert, importeert en industrialiseert.

Meer dan 400 deelnemers van alle generaties, vanuit heel België en verscheidene buurlanden toonden vandaag hun afkeer voor deze veldproef die volgens de deelneemers enkel de winsten van agro-industrie zal dienen. Onder de grote delegatie van de Franse ‘Faucheurs Volontaires’ (vrijwillige maaiers) bevonden zich ook boeren die al ondervonden hebben hoe niet alle technologische innovatie leidt tot betere prijzen.

De activisten die kozen voor burgerlijke ongehoorzaamheid en effectief probeerden de aardappelen verwisselen, toonden op die manier dat ze ons milieu en onze landbouw echt serieus nemen. Een deel van hen is er effectief in geslaagd om geweldloos voorbij politie en hekken te raken en het veld te bevrijden. Eén van hen getuigt: “Op deze manier willen we als bewuste burgers met aandrang vragen aan politici en universiteiten om te investeren in onderzoek naar duurzame oplossingen die zowel boeren als consumenten te goede komen. Niet dit soort oplossingen die vooral tegemoetkomen aan de honger naar winst bij multinationals uit de agro-industrie.”

Een sympathiserende boer vult aan: “Men spreekt wel veel over boeren, maar wij worden zelf nooit gehoord. Dit soort acties sterkt ons en lijken wel de enige manier om als kleinschalige producenten en consumenten onafhankelijker te worden van machtige belangengroepen zoals die van de agro-industrie.”

De pleitbezorgers van dit soort veldproeven schermen vaak met het argument dat we debat uit de weg zouden gaan. De Field Liberation Movement en haar sympathisanten zijn echter al lang vragende partij om in alle openheid de discussie te voeren. We kregen immers geen antwoord op onze prangende vragen. Vandaag op de boerenmarkt werd er in openheid gedebatteerd tussen wetenschappers van Ugent, Kuleuven en wetenschappers, boeren en deelnemers van de actie. Dit is een grote stap in de goede richting.

De gevolgen op lange termijn van GGOs zijn absoluut niet gekend, hun introductie is onomkeerbaar en ze doen momenteel hoogstens aan symptoombestrijding van de problemen in onze voedselproductie en landbouw.

In de komende weken en maanden roepen we de media op om ook aandacht te besteden aan organisaties die al jarenlang deze onderwerpen inhoudelijk uitdiepen.

Samenvattend spreekt de Field Liberation Movement van een zeer geslaagde actie en dag. Met een drieledige actie geeft het de weg vooruit aan: de boerenmarkt bood boeren met échte alternatieven een platform dat hen nog steeds al te vaak ontzegd wordt, de demonstratie gaf het brede publiek de kans solidair te zijn met onze campagne en door middel van burgerlijke ongehoorzaamheid hebben we effectief een stuk publieke ruimte bevrijd. Het debat is na vandaag definitief geopend. Vanaf nu zal de biotechnologie moeten verantwoorden dat het onderzoek volledig ten dienste staat van een duurzaam, eerlijk en ecologisch landbouwmodel willen ze hun onderzoek verderzetten.

*