Nationale GGO-Veldbevrijdingsdag:

Voor duurzame landbouw met onafhankelijke boeren en boerinnen!

Het is bijna zover. Op 29 mei vind de grote debat- en actiedag met oa een boerenmarkt, een kleurrijke betoging en geweldloze actie, georganiseerd door de Belgian Field Liberation Movement plaats in Wetteren.

De veldproef met synthetische aardappelen van oa BASF was de aanleiding tot het opstarten van een breed maatschappelijk en onafhankelijk debat rond het eventuele nut en de gevolgen van gentechnologie op korte en lange termijn. Dit debat roept ook vragen op over de globale voedseleconomie, de macht van multinationals en de sociale en ecologische effecten van GGO-landbouw die zouden moeten beantwoord worden vooraleer synthetische gewassen te introduceren in het ecosysteem en te commercialiseren. Er worden ook vraagtekens geplaatst bij de onafhankelijkheid van de onderzoeksinstellingen in het bepalen van hun onderzoeksvragen.

In wiens belang wordt dit onderzoek gevoerd? Wie zal deze GGO-zaden verkopen aan de boeren en met de winst gaan lopen? Wordt de reeds moeilijke positie van de boeren in de voedselketen versterkt of worden ze nog wat afhankelijker van een handvol multinationals gemaakt?“, vraagt één van de deelnemers zich af

De boeren en consumenten zijn niet gebaat met gentech en een verdere industrialisering en privatisering van het landbouwsysteem.

De oproep tot burgerlijke ongehoorzaamheid is een noodkreet van verontruste boeren, consumenten, landbouw-experten en vele anderen nu de publieke opinie systematisch en onder enorme agro-lobby-druk genegeerd wordt. Het is een oproep om te investeren in écht duurzame oplossingen, waar wetenschap en technologie ten dienste staat van de mens.

Enkel door directe actie kunnen we de deur dicht houden voor GGOs in ons ecosysteem en het voorzorgsprincipe toepassen. Terwijl Wallonië en Brussel zich net zoals talrijke EU-regio’s GGO-vrij verklaard hebben, hinkt Vlaanderen achterop. Hopelijk nemen onze politici snel hun verantwoordelijkheid

Met deze dag willen we in alle diversiteit tonen hoe onze voedselproductie, door meer samenwerking tussen boeren en consumenten op een eerlijke, ecologische en lokale manier kan gebeuren

Pers en alle geïnteresseerden zijn hartelijk welkom.

Hier alvast een greep uit het programma:

11u: Start boerenmarkt (zadenbeurs, info-stands, hapjes en drankjes, muziek, gesprekken met internationale gasten en randanimaties voor jong en oud,…)

11u30: Publiek debat (met oa Dirk Peeters (Groen!), Louis De Bruyn(werkgroep GGO-vrij), Esmeralda Borgo (BioForum) en Belgische, Franse en Engelse veldbevrijders )

13-14u: Persmoment over gentech en duurzame landbouw met vertegenwoordigers van verschillende organisaties uit het middenveld en mogelijkheid tot interview

14u: Ludieke betoging en geweldloze actie (een alternatief wordt geplant, natuurlijk-resistente aardappelen ipv synthetische)

17u: Afsluitende Persconferentie

Interviews met boeren uit verschillende Europese landen, consumenten, deelnemers, wetenschappers, activisten, vertegenwoordigers van milieu-organisaties, … zijn de hele dag mogelijk

Plaats: Vantegemstraat, vlak aan E40, afrit Wetteren, neem dan richting Zottegem (markt tov Krëfel); zie kaart op de blog

Perscontact: 0486/220161 begin_of_the_skype_highlighting            0486/220161      end_of_the_skype_highlighting (beschikbaar vanaf vrijdagochtend)

Save our Science and Agriculture from Corporate intrests! 😉