Op 23 december jl. deed de rechtbank van beroep in Gent uitspraak in de zaak tegen de 11 activisten die in 2011 deelnamen aan de grote aardappelruil in Wetteren. De activisten werden vrijgesproken van bendevorming. Volgens de rechtbank moesten ze het ILVO en de Hogeschool Gent een schadevergoeding betalen, hetgeen nu gebeurd is. Hoewel het Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB) en de UGent ook gehoopt hadden op een schadevergoeding vangen zij bot. Voor de Field Liberation Movement was dat een opsteker. Een boer uit hun netwerk formuleert het als volgt: “Het VIB zet haar onderzoek niet in voor boer, consument, de lokale economie of het leefmilieu. Het ILVO is in principe beter in staat om dit soort onderzoek te voeren.”

De ontwikkeling van GGO’s hebben de voorbije 15 jaar noch de boer noch het milieu een dienst bewezen. Daarom roept het FLM het ILVO op om het geld in een duurzaam, agroecologisch en solidair landbouwproject te steken waar bijvoorbeeld jonge, startende boeren hun voordeel mee kunnen doen. Het project zou zich kunnen richten op bodemvruchtbaarheid, op functionele agrobiodiversiteit of op biologische plantveredeling op bedrijfsniveau.

De vrijspraak voor bendevorming is een klinkende overwinning voor de organisaties, juristen en activisten die zich tegen de initiële veroordeling verzet hebben. Het Hof van Gent heeft hiermee bevestigd dat acties van burgerlijke ongehoorzaamheid, zelfs indien ze materiële schade met zich meebrengen, niet zomaar gecriminaliseerd kunnen worden. Dit is een zeer belangrijk juridisch precedent voor alle sociale bewegingen, organisaties en vakbonden.

“Zitten er nog bendeleden in de zaal?”, vroegen de vrienden van het FLM de dag na de vrijspraak in een open brief aan Kris Peeters, de toenmalige minister-president van het Vlaamse gewest en minister van Landbouw die daags na de actie opriep tot een veroordeling voor bendevorming. “Nu er geen bendeleden meer zijn, is het tijd dat u, Meneer Peeters, de ogen opent. Begrijpt u: uw “representatieve democratie” is door de mand gevallen. Burgerparticipatie in het huidige systeem is een hol begrip geworden. De patattenslag legde de vinger op die wonde! Met of zonder u, meneer Peeters, de tijd is rijp voor politieke vernieuwing.”

Nog steeds worden er door de Vlaamse overheid op ondemocratische manier GGO-veldproeven toegestaan. Zo begint er dit voorjaar weer een veldproef, dit keer met genetisch gemanipuleerde mais. Dergelijke veldproeven zullen ook in de toekomst aan de tand worden gevoeld. Het enthousiasme van de 400 deelnemers aan de actie, de 100 vrijwillige verschijners, de talrijke aanwezigen op de procesdagen en diverse steungevers de afgelopen 3 jaar is daarvoor te groot.

Het FLM zal initiatieven uit de samenleving blijven steunen die zich inzetten voor een duurzame landbouw. Of dit nu gebeurt via directe acties van burgerlijke ongehoorzaamheid of met sprekende praktijkvoorbeelden, indien de projecten het publiek debat en de kennisverwerving vergroten kunnen ze op onze actieve steun rekenen. Wij kijken alvast uit naar de toekomst.

FieldLiberationMvmt

Link naar brief op De Wereld Morgen : http://www.dewereldmorgen.be/artikel/2014/12/24/zitten-er-nog-bendeleden-in-de-zaal

field.liberation@gmail.com
#patatistas
#GGO #GMO