Persbericht GROEN

Aardappelproces: Groen wil wetswijziging om vrijheid van actievoeren te beschermen

door BART STAES, EVA BREMS op 24 september 2013 in “Democratie en overheid

Vandaag werden elf actievoerders veroordeeld wegens bendevorming voor hun betrokkenheid bij een actie tegen een ggo-aardappelveld in Wetteren in mei 2011. Het gaat om voorwaardelijke straffen die nu, in het vonnis na verzet, lichter uitvallen dan in het eerdere verstekvonnis.

Dit neemt niet weg dat Groen verontrust is over de gevolgen van dit vonnis voor het maatschappelijk activisme in ons land. Het Strafwetboek bepaalt dat er geen sprake is van ‘criminele organisatie’ als het hoofddoel van de vereniging in kwestie bijvoorbeeld politiek of vakbondsgericht is. Dezelfde uitzondering bestaat nog niet voor ‘bendevorming’.

Kamerlid Eva Brems (Groen): “Door deze lacune blijft het een veroordeling voor ‘bendevorming’, wat een bijzonder zware kwalificatie is, die in onze ogen niet geschikt is voor dergelijke feiten. Wij vinden niet dat alles moet kunnen. Wie schade veroorzaakt, moet die vergoeden, dat spreekt vanzelf. Maar een veroordeling voor bendevorming riskeert een afschrikkend effect te hebben op het maatschappelijk activisme in ons land.”

Europees Parlementslid Bart Staes is van mening dat de uitspraak een gevaarlijk precedent schept:

“Straks worden ook activisten van de milieubeweging of de vredesbeweging vervolgd voor bendevorming. En wat met vakbondsleden of boeren die opkomen voor hun rechten in de straten van Brussel. De notie bendevorming zou niet van toepassing mogen zijn op organisaties die maatschappelijk actief zijn.”

België telt vele tienduizenden geëngageerde actievoerders. Brems: “Gelukkig maar, want een actief middenveld dat ruimte krijgt om kritiek te uiten in allerhande actievormen is erg belangrijk voor een goed functionerende democratie. Wij willen dat graag zo behouden. Het komt de politiek niet toe om rechters te bekritiseren. Die zijn uiteraard onafhankelijk. Maar wat we wel kunnen doen, is de wet veranderen, zodat dergelijke uitspraken in de toekomst niet meer voorkomen.”

Concreet wil Groen de lacune in het Strafwetboek rechttrekken door met een wetswijziging ook voor het concept ‘bendevorming’ de uitzonderingen voor verenigingen met politieke of syndicale doelen te voorzien.