Screen shot 2013-04-22 at 12.46.25José Bové stelt dat veldbevrijdingen cruciaal zijn in de strijd voor een eerlijk en ecologisch landbouwmodel. Hij herinnert ons aan het onaanvaardbare verloop van het aardappelproces tot dusver, en de illegaliteit van het aardappelveld zelf. Bekijk de steunboodschap en oproep tot mobilisatie hier  “Zeker met de recente onderhandelingen voor een nieuw vrijhandelsakkoord tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten is aanhoudende actie nodig”, aldus José Bové.