Steun van Anne Teresa De Keersmaecker:

“Als wereldburger eis ik gezonde voeding, zorg voor de volksgezondheid en dat het publieke belang voorrang heeft op het financiele belang van de aandeelhouder van de multinational.”

…”De actie van het FLM was niet gericht tegen de wetenschap, zij hekelde wel het verlies aan autonomie van onze wetenschappelijke instellingen.”

Jeroen Olyslaegers ColumnDM: Ook geweld tegen onvolgroeide patatten is laakbaar. Maar ernstig? Komaan zeg

Het is een schande en het heeft minstens de schijn van belangenvermenging. Deze uitspraak, heel het proces zonder zelfs maar te kijken naar het bredere plaatje van ggo’s, de beschuldiging van criminele bendevorming… Het beschaamt mij. De beklaagden gaan in beroep. Ga voor vrijspraak. Het gaat over ons en ons eten. Geen detail.”

FGTB:  Non à la criminalisation du mouvement social !

« Il faut distinguer la violence de celui qui opprime la liberté de la violence de celui qui défend la liberté. »

Groen: verontwaardigd over buitensporig vonnis tegen actievoerders van Wetteren

“Vlaams volksvertegenwoordiger Dirk Peeters (Groen): “Dit is een politiek proces. Het is hallucinant dat de uitspraken van Vlaams Minister-president Peeters over ‘bendevorming’ klakkeloos gevolgd worden door de rechtbank. Deze veroordeling is buiten proportie. Het wordt hoog tijd voor een beetje gezond boerenverstand om de inzet van de actie op zijn ware aard en omvang te beoordelen.”

“Als sociale acties op deze manier worden gecriminaliseerd als “bendevorming”, is dit een zeer gevaarlijk precedent voor alle toekomstige acties van vakbonden, vredes- en milieubeweging,” vreest Europarlementslid Bart Staes (Groen).”

ECOLO: Une décision qui n’intègre pas le débat de société sur les OGM

“Pour les écologistes, l’action menée par ces militants ne fait que répondre aux préoccupations fondamentales de citoyens sur l’emprise de l’agro-industrie dans l’agriculture mais aussi sur l’utilisation d’une technologie OGM dont nous sommes bien incapables aujourd’hui de mesurer les risques sur l’environnement et la santé.”

Vooruitgroep: Ontsteltenis en protest bij het ‘patattenvonnis’

“Het ligt voor de hand dat de Rechtbank hier een symbolisch vonnis heeft willen uitspreken waarin de eigendomsrechten van grote ondernemingen resoluut de bovenhand nemen op elke andere overweging.”

BondBeterLeefmilieu: Veroordeling actievoerders is vorm van intimidatie

“Wie de democratie genegen is, kan zich niet neerleggen bij deze criminalisering van geëngageerde burgers.  Politici en bedrijven ontwijken het maatschappelijk debat over ggo’s en verschuilen zich nu achter strafrechtelijke procedures. Dit is een bijzonder trieste dag voor het publieke debat in België.”

Inter-Environnement Wallonie dénonce les peines excessives: Huit mois fermes : le cours de la patate OGM est au plus haut !

Inter-Environnement Wallonie s’insurge contre la décision de justice rendue ce jour, renouvelle son soutien aux personnes poursuivies et appelle à une large mobilisation pour que ces peines indignes soient revues lorsque l’affaire reviendra devant le Tribunal.

Nature & Progrès : Un jugement inacceptable!

“De la prison ferme, des amendes disproportionnées, un jugement arbitraire, Nature & Progrès dénonce le jugement du tribunal de Termonde qui condamne les 11 militants qui ont décidé à visage découvert de dire non aux OGM ! Une action qui traduisait le sentiment de la majorité des consommateurs belges de refuser tout essai de culture OGM dans notre pays.”

Democratie 2000 Veroordeling van aardappelactievoerders is een schande voor de democratische rechtsorde

“Democratie 2000 wil dan ook haar solidariteit uitdrukken met de veroordeelden en oproepen tot verder verzet en protest. De rechtsorde heeft met deze uitspraak in Dendermonde zichzelf belachelijk gemaakt en de sociale democratie, waarbij actie noodzakelijk is, buitenspel gezet. De rechtsorde heeft vooral een dienst bewezen aan de anti-democratie en de bescherming van het multinationale eigendom (heiligdom) door democratische krachten te beknotten en naar de gevangenis te zenden.”

Sap ROOD : Veroordeling van de patattenplukkers en -pluksters: pure klassejustitie!

Zulke acties zijn gerechtvaardigd omdat het totaal onaanvaardbaar is dat een technologie zoals genetisch gemanipuleerde planten wordt opgelegd aan de samenleving zonder dat er een echt democratisch debat over is geweest. De rechtbank nam het argument van de aanklagers over dat je niet op zo’n manier mag optreden tegen een «wetenschappelijk experiment». Daarbij wordt vergeten te zeggen dat universitaire onderzoeksteams meer en meer afhangen van onderzoekscontracten die met privébedrijven worden afgesloten.”

Greenpeace: Actie voeren voor een duurzame landbouw is geen misdaad

Michel Genet: “Vreedzame actie is een legitieme manier, soms de enige manier, om een standpunt uit te drukken of om problemen aan de kaak te stellen. Daarom is Greenpeace solidair met de veldbevrijders en zullen we ons blijven verzetten tegen het criminaliseren van activisme.”

Lieven de Cauter : Een schande voor de rechtsstaat ! – Une honte pour un état de droit!

“Het is door actie, zoals staking of een bezetting van een plein (denk aan picnic the streets). En actie is altijd een handeling die ergens een overtreding is, of de grenzen aftast van het toelaatbare, door een vorm van burgerlijke ongehoorzaamheid of verzet.

Low impact man: “Scheiding der machten”

Politici mogen inderdaad geen recht spreken en geen directe invloed uitoefenen op de manier waarop de rechtspraak functioneert, maar het is toch hun taak om een kader te schetsen, om via wetgeving te bepalen wat al of niet door de beugel kan.

Vredeseilanden: Reactie op veroordelingen “aardappelproces”

International

Fondation Sciences Citoyennes : Procès OGM en Belgique : un nouveau déni de démocratie

“Les chantres des OGM, d’une recherche aveuglée et irresponsable, indifférents aux conséquences sanitaires, environnementales et socio-économiques inhérentes à leurs cultures, peuvent en effet être satisfaits du soutien que leur apporte la justice belge contre l’action de désobéissance civile du mois de mai 2011.”

Bifurcated CarrotsDemocracy threatened in Belgium

Annalist Berlin: Belgien: Kriminelle Vereinigung zerstörte 20 Kartoffeln