Beste docenten & onderzoekers van de Hogeschool Gent (en wijde omstreken!),

Wij danken u zeer voor uw oprechte steun aan onze “aardappel-plant-dag” van zondag 29 mei. Alsook voor het motiveren van uw studenten om deel te nemen aan deze actie…
Wij weten dat jullie dagelijks jullie studenten wijzen op de mogelijkheden en gevaren van plantenbiotechnologie en andere aspecten van het industrieel landbouwmodel. Dat u hen voldoende agro-ecologische alternatieven toont en hen een kritisch creatief bewustzijn aanleert dat hen in staat zal stellen om zelf te kiezen wat duurzame landbouw nu werkelijk inhoudt.

Wij weten dat jullie er bewust van zijn dat een belangrijk deel van de “phytophtora-problematiek” te wijten is aan het feit dat het aardappelareaal in België voor meer dan de helft gepoot wordt met één en hetzelfde ras. En dat door de (vaak opgelegde) keuze voor top-opbrengsten i.p.v. plaag-weerbaarheid en diversiteit, u geen aardappelen kweekt maar ziektes.
Net zoals een gezonde geest enkel kan bestaan in een gezond lichaam, kan een gezonde plant enkel groeien op een gezonde bodem. Wij weten dat jullie al het mogelijke doen om de studenten het belang van bodemvruchtbaarheid aan te leren. Organische stof gehalte & bodemvoedselweb-structuren, minimale bodembewerking en ruime vruchtwisseling zijn zaken die jullie hoog in het vaandel dragen en ook duidelijk maken aan jullie studenten.

Wij weten dat jullie er bewust van zijn dat 1/3 van het geproduceerde voedsel in Westerse landen weggeworpen of vernietigd wordt. En dat het bijgevolg dus geen zaak is van nog meer te produceren, maar om doordachter te verhandelen en te consumeren.
U weet net als ons dat de 1 miljard hongerigen wereldwijd geen honger lijden om dat ze niet kunnen boeren of hun bodem geen voedsel kan voortbrengen, maar omdat ze te weinig toegang hebben tot kennis over duurzame landbouw en hun markten grondig verstoord worden door Westerse export, goedkope/dure grondstoffenstromen en politiek korte termijn denken.

Wij weten dat jullie niet geloven in symptoombestrijding van een landbouw-model dat zwaar ziek is, En dat GGO-doekjes het bloeden niet zullen stoppen. U gelooft net als ons dat een afdoende oplossing enkel kan bestaan uit een radicale wijziging van het consumenten bewustzijn, en een radicale wijziging van productiemethoden, uit respect voor de mens en de natuur in Noord en Zuid. U doet dan ook uw uiterste best om hier samen met uw studenten aan te werken tijdens de kostbare lestijden.

Wij weten dat jullie al het mogelijke zouden doen om de massale uitstroom van boeren en boerinnen in de Vlaamse landbouw tegen te gaan. Om de landbouw menselijk te houden. En niet blind te kiezen voor extreme vormen van automatisering, afhankelijkheid van integratoren en goedkope arbeidskrachten uit Oost-Europa maar voor degelijk opgeleide en gemotiveerde boeren van bij ons.
Wij weten dat jullie de studenten duidelijk maken dat bedrijfskwaliteit en bedrijfscontinuïteit belangrijker zijn dan winstmaximalisatie op korte termijn. Dat investeringen op lange termijn aangaande bodemvruchtbaarheid, veld-biodiversiteit en consumentenbinding noodzakelijk zijn voor een ecologisch en sociaal verantwoorde landbouw. En dat de grond (en dus de landbouwactiviteit) slechts geleend wordt van de volgende generaties, en dat de huidige boeren dus een grote verantwoordelijkheid dragen.

Wij weten dat jullie de studenten bewust maken dat landbouw een mondiaal gegeven is. En dat zonder goedkope arbeid & grondstoffen uit het Zuiden en onze marktverstorende export, dit Westers landbouwmodel niet mogelijk zou zijn. U doet dan ook al het mogelijke om te werken aan een landbouw die respect opbrengt voor boeren in het Zuiden i.p.v. hen uit te buiten. U doet aan kennis uitwisseling rond technieken die reeds lang hun duurzaamheid bewezen, en respecteert de levensnoodzakelijke autonomie van de boeren. U verzet zich tegen het patenteren van eeuwenoude natuur en cultuurgewassen van de mensen, en verstoort hun gewasveredeling niet met technieken die een hoogtechnologisch en hoog neoliberaal gehalte hebben. Verder doet u al het mogelijke om landbouw hier lokaal te houden, en op een creatieve manier te produceren voor de lokale behoeften.
Wij weten, dat indien u als docent of onderzoeker toch zou kiezen om deel te nemen aan het GGO onderzoek, u hiervoor de volledige verantwoordelijkheid zal dragen. Niet enkel inzake veldproeven en laboratoriumtesten maar ook de manier waarop de door u geïntroduceerde gewassen zullen gecommercialiseerd worden, en de gevolgen die deze gewassen zullen teweeg brengen voor mens en natuur.

We hopen u dan ook samen met uw familie en vrienden te mogen ontmoeten op zondag 29 mei, te velde of op onze boerenmarkt, want er is nog zoveel te vertellen aan elkaar! Tot dan!

De bewuste aardappel producenten en consumenten van de toekomst…