Een grote groep boeren, milieu-activisten en bezorgde burgers maakt zich klaar om op zondagnamiddag 29 mei 2011 eigenhandig een aardappelveld te Wetteren te ontdoen van alle genetisch gemanipuleerde organismen. Zij roepen alle milieubewuste burgers, boeren, en consumenten op om die dag eveneens aanwezig te zijn. 29 mei 2011 wordt een hoogdag van burgerlijke ongehoorzaamheid; ludiek en geweldloos, en met een vette knipoog naar de traditie van de Franse Faucheurs Volontaires. Deze actie van burgerlijke ongehoorzaamheid, of ‘veldbevrijdingsdag’ zal gepaard gaan met een boerenmarkt, een persconferentie, een hapje en een drankje, muzikale ondersteuning en heel wat andere feestelijkheden.

Het grootste deel van de Belgen wil helemaal geen ggo’s op hun bord of op het veld. Brussel en Wallonië verklaarden zich al ggo-vrije regio, maar in Vlaanderen lijken het ministerie van Landbouw, de universiteiten en de agro-industrie de handen in elkaar te slaan om alsnog nutteloze en gevaarlijke veldproeven te doen plaatsvinden. Begin maart 2011 werd de definitieve toestemming gegeven voor een veldproef met genetisch gemanipuleerde aardappelsoorten op het veld achter het internaat Mariaheem te Wetteren.(1) Tien ngo’s tekenden hiertegen onmiddellijk protest aan. (2)

Joke Paret, één van de deelneemsters, verklaart:

“Heel wat bezorgde burgers willen zich niet neerleggen bij deze ontwikkelingen, en werken sedert enkele maanden achter de schermen intensief samen om ervoor te zorgen dat de deur gesloten blijft voor de introductie van ggo-gewassen in ons ecosysteem. Deze groep ‘veldbevrijders’ wil hiertoe openlijk en overdag op zondagnamiddag 29 mei 2011 het aardappelveld te Wetteren betreden en zoveel mogelijk genetisch gemanipuleerde aardappelen vervangen door biologisch aardappelpootgoed, eveneens geselecteerd op phytophtora resistentie. Hiermee doorprikken we ook de argumenten van de ggo-aardappelplanters alsof de introductie van de gentechnologie de kleine boeren ten goede zou komen. En al wie wil mag ons hierbij komen helpen, hetzij met steunbetuigingen, hetzij met daden.

Wij vinden de mogelijke strafrechtelijke gevolgen minder zwaar doorwegen dan onze burgerlijke plicht om ons ecosysteem en onze samenleving te behoeden voor gevaarlijke experimenten die slechts het profijt van enkele bedrijven dienen. ”

Meer informatie vind je alvast op onze blog http://fieldliberation.wordpress.com en eventueel ook via het emailadres field.liberation@gmail.com

Telefonische interviews zijn mogelijk mits voorafgaandelijke afspraken via e-mail.

Wij houden jullie verder op de hoogte!

Bronnen:

(1) http://www.vilt.be/Fiat_voor_veldproef_met_plaagresistente_ggo_aardappel

(2) http://www.vilt.be/Veldproef_ggo_aardappelen_is_een_zinloos_risico