Melkboeren blokkeren Europese wijk te Brussel, 19 december 2014

Melkboeren blokkeren Europese wijk te Brussel, 19 december 2014

Vandaag blokkeren de Vlaamse en Waalse melkboeren de Europese wijk te Brussel met traktoren, om hun ongenoegen te uiten over de verstikkende nieuwe vrijhandelsverdragen tussen de VS en Europa, die momenteel worden onderhandeld. Tegelijk stuurde de Flemish Milk Board (FMB) een oproep uit naar het Hof van Beroep te Gent, om hen te overtuigen de aangeklaagde aardappelactivisten NIET te veroordelen als criminele organisatie. Deze laatsten zullen hun vonnis volgende dinsdag aanhoren, en zijn dan ook bijzonder blij met deze steunbetuiging. Deze melkboeren zien immers dat de Field Liberation Movement ofte Veldbevrijdingsbeweging zich niet enkel met (ggo) patatten bezighoudt, maar zich inzet voor het lot van boer en burger, nu en later, in Noord en Zuid.

Hier volgt de steuntekst.

“Waarde Dames en Heren van het Hof van Beroep,

U moet nu een uitspraak vellen in het aardappelproces. Het gaat nu over de vraag of er sprake was van bendevorming.
INn mijn ogen en die van mijn organisatie zeker niet. Het gaat gewoon om een actie van mensen die een overtuiging delen, en die die overtuiging niet met geweld willen opdringen. Neen, ze wilden het debat openen, want via opiniestukken en dergelijke raakt het debat niet van de grond. Daarom heb ik begrip voor het ongeduld van de actievoerders. Zij voeren actie tegen een groep professoren, lobbyisten en bedrijven – men zou zich de vraag kunnen stellen: vormen zij een bende? – die er belang bij hebben dat onze voedselstandaarden naar beneden gehaald worden. Daarvoor moesten ze enigszins over de schreef gaan.

Maar daarom zijn ze nog geen bende.Neen. ‘Bendevorming’ is door de wetgever uitdrukkelijk bedoeld voor criminele en clandestiene organisaties. De Field Liberation Movement is dat niet. Het zijn idealisten die niet de minste misdadige bedoelingen hebben en hun actie maanden op voorhand open en bloot hadden aangekondigd. Wie hier het etiket bendevorming op wil plakken, misbruikt de wet.

Activisme is altijd een beetje ruig en kan niet anders zijn, hoe geweldloos ook. Anders moet je gewoon babbelen en beweegt er niets.

Bedankt voor uw aandacht,
Met vriendelijke groeten,

Rik De Coninck, secretaris van de Flemish Milk Board”