•  Update rechtzaak Wetteren 11, en: Solidariteitsbier La Faucheuse weer verkrijgbaar! Binnenkort met nieuw doel.
  • Proef met GG populieren toegelaten door Belgische autoriteiten
  • Onderzoekster KU Leuven krijgt baan terug
  • Burning Ice Festival: The Gentech Future that Never was
  • Verslag: Geslaagd protestfeest, Monsanto niet opgedaagd op VIB verjaardagsfeest Gent
  • Verslag: Zadenmanifestatie, Januari Brussel
  • EU: Amflora aardappel weg, weldra een nieuwe GM mais van Pioneer?
  • Meer info en Agenda

___________________

Update rechtzaak Wetteren 11, en: Solidariteitsbier La Faucheuse weer verkrijgbaar! Binnenkort met nieuw doel.

De verkoop van ons solidariteitsbier La Faucheuse (De Maaierin) helpt ons aan middelen om de juridische kosten te dekken van de 11 verdachten van de ” grote aardappeluitruil” van Wetteren, 29 mei 2011.

Bij de laatste hoorzitting van 24 september 2013 (tweede verschijning in correctionele rechtbank van Dendermonde ), werden de 11 schuldig bevonden op alle punten, met name bendevorming, en veroordeeld tot geldboeten van in totaal bijna € 30.000, hoofdzakelijk voor schadevergoeding. Voorwaardelijke gevangenisstraffen werden ook uitgedeeld, variërend van drie tot zes maanden. Ondanks hun bereidheid werden de 100 vrijwillige verschijners niet meegenomen in het proces. Vraagstukken omtrent de veiligheid van GGOs, en het ontbreken van een democratisch debat over de teelt ervan in het milieu, zijn niet eens aan de orde gekomen. Onder meer de Indische eco-activiste Vandana Shiva moedigde de veldbevrijders aan om niet te buigen.

Geconfronteerd met dit onrechtvaardige vonnis, besloten de 11 en hun advocaten in beroep te gaan. De zaak worden overgedragen aan de rechtbank van Gent. We wachten op informatie over de volgende zitting … Meer over het proces hier

U begrijpt dat het proces van GM aardappelen nog lang niet voorbij is! Maar we blijven de druk hoog houden. De publieke opinie is nog steeds fel gekant tegen GGO-voedsel, en wij willen het publiek op de hoogte houden van de ontwikkelingen en vraagstukken rond GGOs. Dit is een rol die het FLM speelt, het verspreiden van informatie in de publieke sfeer, druk uitoefenen op beleidsmakers om het publieke debat te behouden, en te voorkomen dat dit weer in een gouden, technocratisch kooitje terugbelandt.

Het solidariteitsbier De Maaierin (La Faucheuse) is een zeer belangrijk instrument in deze strijd. Het verspreidt informatie in gezellige kringen, en voedt zo de publieke opinie zonder welke geen verandering mogelijk is. FLM vrienden hebben besloten om door te gaan met de verkoop van het bier, zolang het proces nog niet voorbij is. Maar we willen deze fondsenwerving in een mondiale context zetten. De strijd tegen GGO’s en de industrialisatie van de landbouw is een internationale strijd. Wij willen ondersteuning bieden aan Steve Marsh, een Australische bioboer die momenteel een proces voert tegen zijn buurman die GGOs teelt, en die zijn velden heeft gecontamineerd. De opbrengst van de volgende brouw zal worden gebruikt om mee te betalen aan zijn juridische kosten. Zie hier.

Dus op jullie gezondheid! Een nieuw etiket voor ons bier is in de maak, terwijl helaas ook andere GG proefvelden worden toegestaan in Wetteren. Dat het bier rijkelijk moge vloeien, en dat het gedaan mag zijn met de GGO’s en hun voorvechters. Samen staan ​​we veel sterker dan zij.

Contactpunten voor verdeling:

Gent: cedric.libeert@gmail.com || Brussel: tke@oxfamsol.be || Antwerpen: leenlaenens@telenet.be || Leuven: wim.merckx@voedselteams.be || Henegouwen: smekens.m@hotmail.com

Voor elke andere vraag, grote hoeveelheden of evenementen: cedric.libeert@gmail.com

Proef met GG populieren toegelaten door Belgische autoriteiten

In het najaar van 2013 werd een aanvraag voor een zevenjarig ggo-populierenbosje te Wetteren goedgekeurd, ondanks het feit dat slechts drie van de twaalf leden van de Bioveligheidsraad zich hierrond positief uitspraken. Twee van die drie zijn dan nog eens rechtstreeks gelinkt aan de proef. Ook de argumentatie voor de goedkeuring rammelt langs alle kanten.

Vrienden van het FLM vroegen de ministers om een tweede adviesronde na het wettelijk verplicht ongeldig advies. Maar de bevoegde ministers zagen blijkbaar geen graten in het ontbreken van een wetenschappelijk onderbouwd aanvraagdossier of de ongeldigheid van het advies. Opnieuw negeren de ministers de bezorgdheid van burgers en experten en wordt het voorzichtigheidsprincipe met de voeten getreden. Lees hier meer.

Ook het huidige ggo-populierenbosje te Zwijnaarde kreeg een verlenging. Ook de wetenschappers van het VIB hebben uiteindelijk begrepen dat GGO mais zinloos is. Ze zetten hun driejarige ggo maïsproef vroegtijdig stop. Terwijl niemand zit te wachten op de GGOs, verspilt Vlaanderen miljoenen aan onderzoeksgeld in zinloze en ongewenste veldproeven.

Ontslag onderzoekster KULeuven ongedaan gemaakt!

Op 1 juni 2011 onsloeg de KULeuven onderzoekster Barbara Van Dyck omwille van haar aanwezigheid in Wetteren bij de Grote Aardappelruil en haar publieke steun voor de actie. De recente rectoren wissel aan de universiteit heeft hier verandering in gebracht. “Elk personeelslid heeft recht op vrije meningsuiting”, aldus rector Torfs. Een mooie geste en een erkenning van het belang van de ruimte voor actievoeren in democratie.

Binnenkort! Festival Burning Ice #7: the Gentech Future that Never Was:

27-30 maart 2014 || Kaaitheater, Brussel || Het thema van het zevende Burning Ice  festival is de gentech benadering voor de wereldvoedselproblematiek, en het agro-ecologische alternatief dat zich richt op weerbaarheid en biodiversiteit.

De groei van de wereldbevolking, winstbejag van de agro-industrie, bodemuitputting, speculatie en klimaatverandering zetten allemaal de voedselproductie zeer onder druk. Voedselmultinationals en sommige wetenschappers menen dat gentech dé oplossing is. Kritiek op deze benadering wordt nauwelijks getolereerd. De lange-termijn effecten van GGOs zijn onvoorspelbaar. Om antwoord te kunnen geven op de pertinente vragen over de toepassing van gentechnologie, is er dringend nood aan een nieuw beeld, nieuwe concepten en nieuw beleid. Burning Ice geeft wetenschappers, beleidsmakers, aktivisten en kunstenaars de gelegenheid om hun mening te geven.

27 maart: The Promised Land of Transgenic Crops: wetenschappelijke conferentie met Ignacio Chapela, Gilles-Eric Seralini, Christophe Bonneuil, Marta Rivera-Ferre over het ontstaan en de gevolgen van GGOs in de landbouw. Check it out!

28 maart: Discussie over het EU lobby- en beleidslandschap (lobby-tour langs de biotech en agro-industrie lobbies in Brussel, debat met politici, intellectueel eigendom, etc.).

29 maart: Forum voor Alternatieven: Agro-biodiversiteit (aktivisten workshops, lezingen, etc.). Jan Douwe van der Ploeg opent de dag. Olivier de Schutter stelt zijn nieuwste rapport voor als afsluiter van de dag.

30 maart: Kunst en weerbaarheid (bezoek aan de Belgische zadenbank, discussies, etc.)

Het volledige programma vindt u hier:

November, Gent: Geslaagd protestfeest, Monsanto niet opgedaagd op VIB verjaardagsfeest

Het was een druilige ochtend in Gent op 12 november. Dit maakte het protestfeest niet minder geslaagd. Een driehondertal mensen verzamelden op het Kouter en lieten er hun protest horen tegen het agro-biotechnologie promotiefeest van Vlaams Instituut voor Biotechnologie. De rode loper werd daar uitgerold voor eregast Monsanto, maar die stuurde haar kat. Videoverslagjes hier en hier. 
Meer dan dertig organisaties steunden het feest met een duidelijke boodschap: er bestaat geen wetenschappelijke consensus over de veiligheid van GGOs voor mens- en milieu (lees de ENSSER verklaring) Vertegenwoordigers uit verschillende politieke families, wetenschappers, boeren, bezorgde burgers, kunstenaars, … brachten een eigen verhaal. We hebben GGOs niet nodig, alternatieven bestaan. Investeer er in!

Dat die alternatieven bestaan en werken lees je ook hier , een verslagje van een geslaagde agro-ecologie conferentie in Brussel. Ook zeer geslaagd was de Voedsel Anders conferentie, die plaatsvond in Wageningen in Februari, met onder meer Vandana Shiva en Olivier de Schutter. Zie hier voor verslagen en video’s.

Januari, Brussel : Mobilisatie om het boerenrecht op zaden te verdedigen

Op 20 januari, terwijl het non-stop regende, verzamelden meer dan 300 mensen zich voor het Europees Parlement om erkenning te eisen van de rechten van boeren om zaden te selecteren, bewaren, gebruiken, uitwisselen en verkopen. Deze rechten en praktijken, zo oud als de geschiedenis van de landbouw, worden vandaag bedreigd door een complex geheel van EU wetgeving, zoals die rond het verhandelen van zaden, en het intellectuele eigendomsrecht.

Dit is de reden waarom een feestelijke demonstratie en zadenruil werden georganiseerd door de Europese Coördinatie Via Campesina en het Reseau de Soutien à l’ Agriculture Paysanne (het Belgische voedselsoevereiniteitsnetwerk). Boeren, landbouw-activisten en seed savers uit verschillende Europese landen, die betrokken zijn bij de huidige discussie over de Europese handel in zaaigoed wetgeving, waren samengekomen. Zij deden een beroep op de EU-instellingen om de enorme druk van de Europese zaadindustrie weerstaan, en om maatregelen te nemen om het boerenrecht erkend te krijgen, de handelsnormen voor kleine en biologische zadenproducenten versoepelen, en om seed savers die vechten voor het ​​behoud van biodiversiteit toe te staan om hun zaden te verspreiden​​. Toekomstige regels die hiermee in strijd zijn, brengen ons niet dichter bij een eerlijke en duurzame landbouw.

In de namiddag speelden de deelnemers een partijtje voetbalkampioenschap “Bio-Tech Real vs FC Paysans”, en konden daarna nog deelnemen aan een korte lobbytour langs kantoren van de zaadindustrie, georganiseerd door Corporate Europe Observatory. De dag werd afgesloten met verschillende praktische workshops in Mundo-b, en een publieke conferentie om de volgende stappen in deze strijd te plannen.

[Update: op 11 maart verwierp het Europees Parlement de voorgestelde zadenverordening en dit is geweldig nieuws. Maar sommigen vermoeden dat de Europese Commissie hetzelfde voorstel gewoon opnieuw zal inbrengen bij het nieuwe Parlement van na de verkiezingen brengen – waar we ons sterk tegen moeten verzetten]. Noteer 1 of 2 april alvast in je agenda. Colombiaanse boeren zijn dan te gast in Antwerpen (zie hier) en Brussel (zie hier) en getuigen over de gevolgen van vrijhandelsakkoorden op kleine boeren en de zaaigoedproblematiek.

Slag rond de Pioneer GM -maïs

De Spaanse boeren planten al jaren GGO-mais (MON810), ze zijn er in elk geval niet enthousiast over. Kijk hier naar de panorama documentaire (Canvas) van 13 december. Een aanrader!

Het enige andere genetisch gemanipuleerde gewas dat was toegelaten voor teelt in de EU, de BASF-aardappel Amflora, was al van de markt gehaald door het bedrijf, en is nu ook illegaal verklaard door het Europees Hof van Justitie. Nu ligt een nieuwe zaak op tafel: Pioneer’s gentech maïs (1507) die zelf insecticiden produceert, én tolerant is voor de giftige onkruidverdelger glufosinaat.

Het verhaal rond deze GG maïs heeft in de EU geleid tot de grootste controverse rond GGOs in jaren. Op 11 februari verklaarden een record aantal van 19 EU-landen zich in de Europese Raad tegen de toelating van Pioneer’s maïs voor teelt. België was een van de landen zich onthielden, een gevolg van de verdeeldheid tussen Vlaanderen (voor) en Wallonië (tegen).

Echter, zelfs deze 19 landen legden niet genoeg gewicht in de schaal om een zogenaamde ‘gekwalificeerde meerderheid’ tegen de maïs te bereiken. De Commissie bleef daarom koppig volhouden dat ze de maïs toch goed zou keuren. Frankrijk  overtuigde de andere landen toen om helemaal niet stemmen. Eerder had het Europees Parlement al gestemd tegen de goedkeuring van deze maïs. Nu gaat het gerucht dat de Commissie de goedkeuring uitstelt tot na de Europese verkiezingen, om niet nog meer anti-EU sentimenten te voeden..

In de tussentijd heeft deze clash wel geleid tot een hernieuwde discussie om beslissingen over GGO’s weer op nationaal niveau te nemen. Dit klinkt misschien positief, maar het voorstel dat op tafel ligt is zo slecht dat het de deuren zal openen voor nog meer GGO’s op het veld. Sommige landen zullen dan GGO’s van hun velden verbannen, maar de rest van de Europese landbouw zal geconfronteerd worden met nieuwe GG gewassen. Met dit voorstel moeten landen zelfs eerst toestemming van biotechbedrijven vragen om de GGOs niet in hun land te verkopen. Een besluit hierover wordt verwacht in juni.

Volg het nieuws op www.facebook.com/stopthecrop of meld je aan op www.stopthecrop.org voor acties.

Meer info: Steeds op hoogte blijven over GGOs in de landbouw?

GGOvrijVlaanderen (NL) (www.facebook.com/VlaanderenGGOVrij); GM-watch (ENG) (www.gmwatch.org / of nieuwsbrief, of twitter), Stop the Crop (meertalig) (www.stopthecrop.org / of nieuwsbrief, of www.facebook.com/stopthecrop), infoOGM (FR) (www.infogm.org), Gifsoja (NL) (www.twitter.com/gifsoja)

Agenda

27-30 maart : Conferentie en festival ||Burning Ice

1-2 april : Debat, Antwerpen || Vrijhandelsakkoorden, kleine boeren en zaaigoedproblematiek. Colombiaanse boeren te gast in Antwerpen (zie hier) en Brussel (zie hier)

17 april:  Actie ||Dag van de boerenstrijd : Belgische aardappel-plant-dag voor de toegang tot land  http://luttes-paysannes.be/