dessin_FLM_140NL7

GROOT NIEUWS!

Inhoud: BASF, Het proces van de veldbevrijders, Polen, Seralini en late lessen, GGO-vrij, Leestip

BASF…

het grootste scheikundig bedrijf van de wereld heeft eindelijk begrepen dat het geen zin heeft verder te gaan met zijn genetisch gemodificeerde aardappelen en heeft beslist de procedures stop te zetten tot het bekomen van een Europese goedkeuring voor commercialisering.

Uit het officiële perscommuniqué van BASF: “Het bedrijf zet zijn pogingen stop om wettelijke vergunningen te bekomen voor de Fortuna, Amadea en Modena aardappelen in Europa. Gelet op de onzekere wettelijke context en de risico’s van vernietiging van veldproeven zijn verdere investeringen niet te rechtvaardigen.” De Fortuna aardappel maakte deel uit van het promotionele proefveld in het Belgische Wetteren in 2011. Je vindt meer uitleg op hun officiële website.

Het proces van de veldbevrijders…

We bedanken iedereen die op 15 januari aanwezig was bij het gerechtshof in Dendermonde om de 11 beschuldigde Veldbevrijders te steunen! Het deed deugd zoveel steunacties te zien de voorbije weken, openbare steunbetuigingen te ontvangen (zie ook hier), de mobilisatie in jullie netwerken te zien groeien, en te zien hoe het steunbier zich verspreidde. Kijk hier voor beelden en een overzicht van de pers ivm het proces.

Ook uit het verloop van het proces bleek nogmaals het ondemocratische karakter van het GGO-debat. Zonder enige vorm van discussie weigerden de rechters getuigen of videoverklaringen toe te laten of een videoverslag van de grote aardappelruil. Ze weigerden eveneens de meer dan 90 vrijwillige verschijners tot het proces toe te laten. Deze getuigenissen en de verschijning van de vele vrijwillige verschijners moesten het beeld corrigeren dat van de actie in Wetteren gegeven werd, in een context van systematische verzwijging van alle bevindingen die commerciële of politieke belangen in de weg kunnen staan en voortdurende criminalisering van iedere oppositie tegen GGO’s. Door het uitoefenen van de rechterlijke macht, gingen de rechters over tot directe actie en schonden daarmee tegelijkertijd het recht op verdediging van de beklaagden en de mogelijkheid om GGOs in vraag te stellen.

Omwille van deze weigering beslisten de 11 beschuldigden en hun advocaten de rechtszitting te verlaten. Na dus alleen de beschuldigingen te hebben gehoord en de vraag van de procureur voor strenge effectieve of voorwaardelijke gevangenisstraffen tot 8 maanden moet het hof een uitspraak doen op 12 februari. Spaar je energie voor later en kom die dag niet naar Dendermonde. Indien de beklaagden veroordeeld worden zullen ze verzet aantekenen, en we nodigen jullie allemaal uit om later deze lente de GGO’s voor de rechtbank te dagen!

Polen, Séralini en late lessen

Eerder dit jaar had Polen al beslist 2 GGO’s te verbieden, met name de MON810 maïs en de Amflora aardappel. Polen is nu al het achtste land dat de Monsanto maïs verboden heeft. Meer hierover vind je hier.

Het onderzoeksteam van Séralini verbonden aan het Franse CRIIGEN overtuigen steeds meer mensen dat er lange-termijntesten nodig zijn voor de GGO’s en dat de giftigheid van pesticides onderschat werd. De studie van Séralini maakte duidelijk hoe onzorgvuldig de beoordeling door instellingen als de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA) gebeurde, op basis waarvan dergelijke producten in de handel mogen gebracht worden. Dergelijke  zware fouten brengen de openbare gezondheid in gevaar en kunnen levens kosten. Daarom blijft Séralini met zijn team druk zetten op de EFSA om de gegevens vrij te geven op basis waarvan zij de GGO’s goedkeurden voor Europa. En terwijl EFSA ontkende dat er te weinig lange-termijneffecten getest zijn verwerpt het Directoraat-generaal voor gezondheid en consumenten dit standpunt. Lees hier meer. Zie video van de persconferentie van CRIIGEN te Straatsburg op 15 januari 2013.

Het Europees Milieuagentschap (EEA) erkende heel recent dat nieuwe technologieën systemische problemen kunnen meebrengen en doet een aantal aanbevelingen: Hun rapport  Late lessen, getrokken uit tijdige waarschuwingen: wetenschap, voorzorgen, vernieuwing”  maakt duidelijk hoe schadelijk en duur de gevolgen kunnen zijn van een slechte of slordige toepassing van het voorzorgsprincipe. Sectie C handelt over de ontoereikende testen van GGO’s. Zie ook hier .

GGO-vrij…

Wil je ondertussen al een bijdrage leveren aan een GGO-vrij Europa?
Dacian Colos, Europees Commissaris voor landbouw organiseert een openbare raadpleging om het publiek te vragen of ze voorstander zijn van een GGO-vrije biologische landbouw. Hier kun je mening geven over hoe de landbouw van de toekomst er moet uit zien.  Of je kan je laten inspireren door het initiatief van een verzameling van boerenorganisaties en noord-zuid organisaties die samen met Test-Aankoop (de grootste consumentenorganisatie van Vlaanderen) pleiten voor een aanpassing van de Europese regelgeving: voedingsmiddelen van dierlijke oorsprong waarbij de dieren werden gevoerd met ggo’s zouden dit op het etiket moeten vermelden. Ze vragen daartoe de steun van de grootste boerenorganisatie van Vlaanderen (de Boerenbond). Kijk hier .

Leestip…

Als je een duidelijk beeld wil krijgen over hoe de GM-industrie omgaat met de wetenschap, lees dan hier het artikel over “de 7 zonden van de GM-lobby tegen de wetenschap” dat werd geschreven door Lord Melchet. Om dieper in te gaan op de discussie wetenschap/anti-wetenschap kun je ook luisteren naar een interview met Mark Lynas, de milieuactivist die onlangs van kamp veranderde en de kant koos van de GGO-lobby.

Info en Contact:  field.liberation@gmail.com // http://fieldliberation.wordpress.com/

Steunrekening: BE59 5230 8045 6626 // Crop Resistance (Triodos BIC: TRIOBEBB)