Wie zich wat wil inwerken in de ontstaansgeschiedenis en discoursontwikkeling van dit collectieve experiment, althans in Vlaanderen, vindt in bijgaande linken zeker en vast zijn gading. Het is verre van volledig.

Voor een ellenlange lijst van artikels, tv-interviews en opinie-stukken, kun je langsgaan bij de ggo-pagina van De Wereld Morgen, het pers-overzicht van FLM, een video-overzicht. L

* 7 mei 2000: Anti GGO festival te Namen (video)

* mei 2008: Ministers Magnette en Onkelinckx weigeren vergunning voor ggo-populieren bij VIB. Vlaamse partijen hekelen deze ‘franstalige boycott van Vlaams wetenschappelijk onderzoek‘.

* 27 april 2010: Greenpeace voert actie tegen ggo maïsveld te Wetteren. (video)

* september 2010: Belgian Field Liberation Movement organiseert een eerste niet-aangevraagde publieke actie op de stoep van het Europees Parlement. Brussels milieu-minister Evelyne Huyttebroeck is aanwezig, ondersteunt de actie, en verklaart die dag Brussel ggo-vrij.

* november 2010: 1688 mensen dienen een bezwaarschrift in tegen het aangekondigde aardappelveld.

* 10 februari: Sterk verdeelde bioveiligheidsraad geeft oranje licht voor aardappelproef.

* februari 2011: Dertien landbouwers vragen minister om het aardappelveld tegen te houden: “Wij moeten ggo’s niet!”

* 4 maart 2011: De veldproef is goedgekeurd.

* 4 mei 2011: ‘Het best bewaakte aardappelveld ter wereld’ krijgt veel media-aandacht

* 6 mei 2011: Greenpeace Belgium, BioForum Vlaanderen, Bond Beter Leefmilieu, Velt, Wervel, Vredeseilanden en Landwijzer noemen veldproef onwenselijk en zinloos.

* 7 mei 2011: ‘Genespotting FLM naast het aardappelveld.’

* 16 mei 2011: Louis De Bruyn, voorzitter Werkgroep Eigen Zaadteelt, gelooft het aardappelverhaal niet.

* FLM publiceert lijvig Publiek Aardappeldossier.

* 29 mei 2011: De Grote Aardappelruil is een succes, althans voor de activisten. Video-verslag van Bxl Laïque, van DWM, verslaggeving van indymedia bruxsel. 

* begin juni 2011: Actievoerster Barbara Van Dyck wordt ontslagen door KULeuven. Brede steun erna. En de oprichting van een Slow Science beweging. Een overzicht op Three Rotten Potatoes. Een petitie om haar verslag in te trekken krijgt vele duizenden ondertekenaars waaronder ondertekend door Ken Loach, Noam Chomsky, en Desmond Tutu.

* juni 2011 en daarna : Boeiende discussies en opiniestukken, onder meer van Natan Hertogen, Matthias Lievens, Bernard Mazijn, proffen Isabelle StengersLieven De Cauter, Maarten Van Dyck, Albert MartensErik Swyngedouw, Serge Gutwirth en Dirk Voorhoof, europarlementariër Bart Staes, boeren Johan D’Hulster, Jan Thoelen, imker Johan De Schacht,

* 21 juli 2011: FLM krijgt Jaap Kruithof Prijs voor de Democratie, in aanwezigheid van de Gentse Burgemeester. (video)

* 8 december 2011: FLM intervenieert en maakt analyse van pro ggo seminarie aan Universiteit Gent. Woordvoerster Greet Riebbels van ILVO doet de media-strategie achter het aardappelveld uit de doeken.

* Eind december: FLM publiceert oproep en dossier rond publieksraadpleging  ggo maïsproef.

* 8 mei 2012: Proces tegen 11 aardappelbeklaagden gaat van start.(video’s). Volgende zitting aangekondigd voor 15 januari.

* 9 mei 2012: FLM organiseert vreedzame en succesvolle wandeling in Biotech Valley te Gent. Met een dossiertje onder de arm, en gewapend met ongemakkelijke vragen.

* 10 mei 2012: Expliciete steunbetuigingen vanuit het brede middenveld, vakbonden, alsook van de Groene fractie in het Europees Parlement.

* 12 juli 2012: Een grote groep sympathisanten vraagt om mee op de beklaagdenbank te mogen zitten, als Vrijwillige Verschijner.

* 2 augustus 2012: Gentse rechter verklaart tweejarige aardappelveldproef formeel onwettelijk.

* 10 augustus 2012: Bioforum noemt de communicatie rond de veldproef ‘manipulatief en oneerlijk.

* 22 oktober 2012: IEW, de Waalse zusterorganisatie van Bond Beter Leefmilieu reikt haar jaarlijkse milieuprijs uit aan Barbara Van Dyck.

* januari 2013: een resem video-steunbetuigingen uit alle windstreken.

* 4 januari 2013: De 91  Vrijwillige Verschijners publiceren een gezamenlijke verklaring.

* 12 januari 2013: Advocate Mieke Van den broeck spreekt zich uit over beschuldigingen en verdediging in het aardappelproces.

* 15 januari 2013: het proces van de ggo-aardappel

2012-07-12