(Brussel, 11 december 2012) Op 15 januari 2013 wordt aan het gerechtshof van Dendermonde de eerste zitting tegen de 11 aardappelbeschuldigden van Wetteren gehouden. In een sterk signaal van solidariteit hebben een honderdtal personen – boeren, academici en bezorgde burgers – zich aangemeld om samen met deze 11 personen vrijwillig te verschijnen voor de rechter.

Op 12 juli dit jaar werd het verzoek tot vrijwillige verschijning door de advocaten van de 11 beklaagden ingediend bij het parket van Dendermonde. In september wees het parket de aanvraag af, waardoor een sterk maatschappelijk signaal van steun en solidariteit dreigt genegeerd te worden. De rechter bepaalt nu of de groep van honderd alsnog vrijwillig mag verschijnen in het proces.

Annemie, een vrijwillige verschijnster en stadsimker uit Brussel verklaart: “Ik ben heel verrast dat onze aanvraag is afgewezen. Wij hebben allen verklaard dat wij op diverse manieren hebben bijgedragen aan de grote aardappelruil van 29 mei 2011 in Wetteren. Het is duidelijk dat de elf beschuldigden deel uit maken van een brede sociale beweging tegen GGO’s.” Het grote aantal vrijwillige verschijners ten opzichte van het kleine aantal beschuldigden toont de willekeurige selectie van de beklaagden aan. De beschuldiging van bendevorming criminaliseert actievoeren in het algemeen en de strijd voor duurzame landbouw in het bijzonder.

Een eventuele veroordeling zou een gevaarlijk precedent zijn voor alle groepen die maatschappelijke acties voeren.

De rechter verklaarde het GGO-aardappelveld, na het door Greenpeace gevoerde proces (1), illegaal. Ook is de maatschappelijke en academische relevantie van het veld van de betrokken instellingen (Vlaams Instituut voor biotechnologie, Instituut voor Landbouw en Visserij-onderzoek en de Universiteit Gent) in twijfel getrokken.

Bart Staes, vrijwillig verschijner en Europarlementslid voor Groen: «Ik roep de Europese Commissie op om in navolging van de Franse Criigen-studie, onafhankelijk onderzoek naar de lange termijn-effecten van GGOs in te stellen en tot die studie is afgerond, een moratorium in te stellen voor alle nieuwe GGOs. De huidige risico-evaluatie van GGOs wat betreft voedselveiligheid en milieu is duidelijk onvoldoende».

Op 29 mei 2011 decontamineerden honderden activisten te Wetteren een GGO-proefveld. Ze haalden genetisch gemanipuleerde aardappelen uit de grond en ruilden ze met biologische variëteiten. Die hebben géén gentech of gif nodig en zijn toch lekker en gezond.

De Grote Aardappelruil gebeurde geweldloos en publiek. Doel van de actie was het debat over de zin en onzin van ggo’s in onze akkers en op ons bord aan te zwengelen. Dat opzet is geslaagd. Burgers discussiëren volop in kranten, via internet, op radio en televisie. Scholen en universiteiten, maar ook de politieke, agrarische en NGO-wereld doen mee. De actie van burgerlijke ongehoorzaamheid maakte mensen bewust van de gevaren van GGO’s en de rol van publiek onderzoek daarbij. Échte duurzame en rechtvaardige oplossingen zijn nodig voor de voedseluitdagingen van onze toekomst weten ze nu.

Info en Contact:

field.liberation@gmail.com // fieldliberation.wordpress.com

Persbericht FLM, 10 juli over indiening vrijwillige verschijners:
http://fieldliberation.wordpress.com/2012/07/11/80-personen-melden-zich-vrijwillig-aan-als-beklaagde-in-het-proces-80-personnes-comparaissent-volontairement-au-proces/

1: http://fieldliberation.wordpress.com/2012/08/23/rechtbank-erkent-onwettigheid-veldproef-wetteren-pomme-de-terre-ogm-le-tribunal-de-gand-reconnait-lillegalite-de-lessai-en-champ-de-wetteren/