Mobilisatie-filmpje voor rechtszaak: Vervolg de ggo’s, niet de veldbevrijders!
http://vimeo.com/55098580