Solidariteit met de 11 GGO-veldbevrijders van Wetteren: 80 personen melden zich vrijwillig aan als beklaagde in het proces.

(Brussel 10 juli 2012)

Op 12 juli dienen de advocaten van de elf aardappelactivisten de aanvraag in van meer dan 80 personen om vrijwillig te verschijnen in het GGO aardappel proces – een unicum in de wetsgeschiedenis van Belgie.

AFSPRAAK met de PERS
Donderdag 12 juli om 13u aan de hoofdingang van het Justitiepaleis van Brussel
Mogelijkheid tot interviews met vrijwillige verschijners oa Bart Staes (Europarlementariër voor GROEN!, Hans Lammerant van Vredesactie),…

De ‘vrijwillige verschijners’ verklaren dat zij op diverse manieren hebben bijgedragen aan de grote aardappelruil van 29 mei 2011 in Wetteren. Actievoerders hebben toen op een proefveld van de ILVO en Ugent genetisch gemanipuleerde aardappelen vervangen door biologische aardappelen. De rechter moet nu bepalen of de tachtig toegelaten worden tot het proces dat op 15 januari 2013 wordt verder gezet.

Het gebaar van de tachtig vrijwilligers is een sterk signaal dat de elf beschuldigden deel uitmaken van een brede sociale beweging tegen GGO’s. Onder de tachtig personen bevinden zich boeren, politici, academici, vertegenwoordigers van het middenveld, milieu-activisten, bezorgde burgers en Franse veldbevrijders.

Actie voeren voor duurzame landbouw is geen criminele daad en de aanklacht van bendevorming is bijzonder ondemocratisch. Samen met vele anderen steunen de tachtig ook de beweging voor een duurzame boerenlandbouw zonder GGOs. Een mooi bewijs daarvan is de grote opkomst van steunbetuigers aan de rechtbank op 8 mei, toen het proces tegen de elf activisten is gestart.

De Field Liberation Movement benadrukt dat acties van burgerlijke ongehoorzaamheid zoals deze in Wetteren legitiem zijn en de democratie bevorderen. Testvelden zijn een cruciale stap voor de toelating van GGO’s in de voedselketen en dit staat in schril contrast met de publieke opinie die geen GGO’s in het voedsel wenst. Bovendien is de maatschappelijke en wetenschappelijke relevantie van deze en andere veldproeven uiterst miniem. Verder is de manier waarop de ‘onafhankelijke wetenschap’ zich in dienste stelt van het bedrijfsleven hoogst zorgelijk.

De Field Liberation Movement is een collectief van bezorgde burgers uit Brussel, Vlaanderen en Wallonie, met steun van ver daarbuiten, die ons land willen vrijhouden van GGOs in open veld. We zijn bereid om hiervoor over te gaan tot onder andere ludieke en geweldloze acties van burgerlijke ongehoorzaamheid. Zo willen we niet alleen genetisch gemodificeerde organismen uit ons milieu houden, maar ook het publiek debat over GGOs (veldproeven, patenten, GGO import,…) aanwakkeren.

Info en Contact: field.liberation@gmail.com // fieldliberation.wordpress.com
Telefoon (dinsdag 12 tot en met donderdag 14 juli): 0474/847280

Steun rekening nummer : BE59 5230 8045 6626 op naam van Crop Resistance (Triodos)

Voor steun aan de ontslagen onderzoekster, Barbara Van Dyck, zie threerottenpotatoes.wordpress.com