Persbericht – 9 mei 2012 – Het Field Liberation Movement (FLM) nodigt u uit
voor een:

> *Wandeling in GGO-land*
*Op onderzoek in de geboortestreek van de GGO’s, de Biotech Valley te
Zwijnaarde*

Woensdagmiddag 9 mei organiseren de sympathisanten van het FLM een
wandeling / burgerinspectie op de terreinen van de “Ghent Biotech Valley”.
De Universiteit van Gent huist daar samen met grote biotech bedrijven.
Enkel gewapend met scherpe vragen (zie verder), volgen we op 9 mei een
ludiek en informatief parcours in het TechnoPark «Ardoyen » ardoyen.be te
Zwijnaarde. Het park bevindt zich nabij het treinstation Gent-St-Pieters
(op 1,5 km).
Vorig jaar bezocht het FLM een reclameproefveld met GGO-patatten in
Wetteren. Trouw aan onze tactiek van een grondige aanpak, nodigen wij u
vandaag uit om het probleem van GGO’s bij de wortel te bestuderen: daar
waar zij “het licht zien”.
Het Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB) bevindt zich in het hart van
het park en speelt er een belangrijke rol in de interactie tussen de
wetenschap en de biotech bedrijven. Bovendien is het VIB een vurige
pleitbezorger van biotechnologie. Als het ware de spin in het web van de
Biotech Valley en de belangen rondom GGO’s.

*Op ontdekkingsreis in de wereld waar de GGO’s ontstaan*

Onze wandeling in GGO-land gaat langs de instituten die ze promoten en de
bedrijven die de winst opstrijken. We staan stil bij de rampzalige gevolgen
van de biotechnologie voor de landbouw: een vlucht vooruit in het failliete
model van de intensieve landbouw. Samen met de GGO’s verspreiden zich
giftige en chemische bestrijdingsmiddelen van dezelfde firma’s. Dood en
verderf voor de bijen, de lokale boeren en het klimaat zijn het gevolg. Wij
willen alle spelers aanspreken op hun verantwoordelijkheid, bedrijf of
overheid. In de biotech valley komen belangrijke investeringen met publieke
gelden ten goede aan grote bedrijven via kenniscentra, incubatie en
innovatie-centra, technologische transfer, onderzoeksprojecten. In plaats
van aan publiek onderzoek ten dienste van de maatschappij. De vrienden van
het FLM nodigen iedereen uit om hen te vergezellen tijdens de zoektocht. De
samenkomst biedt ook een gelegenheid om oplossingen en alternatieven voor
te stellen, als kleine stappen op weg naar voedselsoevereiniteit.

*Praktische details:*
De geleide wandeling gaat door op woensdagnamiddag 9 mei. Vanaf 14u is er
een kleine markt met producten en infostands, naast de hoofdingang van het
park. Tussen 14u30 en 17u maken we een wandeling met verschillende
tussenstops. Gidsen zullen informatie verschaffen over de bedrijven die
daar gevestigd zijn en wat zij doen. Na de wandeling is er tijd voor
uitwisseling en discussie. Naar aanleiding van deze wandeling organiseert
JNM diezelfde avond een debat over onderzoeksfinanciering (Hoveniersberg,
faculteit economie en bedrijfskunde, 19h30).

Info en contact: fieldliberation.wordpress.com • field.liberation@gmail.com
Telefonisch op nr 0492/08.96.87 (vanaf 4 mei)

Kom 8 mei om 9u naar het gerecht van Dendermonde om de 11 van Wetteren te
steunen: fieldliberation.wordpress.com.

Steunrekening : BE59 5230 8045 6626 op naam van Crop Resistance (Triodos)
Campagne en steun voor de ontslagen onderzoekster Barbara Van Dyck, zie :
threerottenpotatoes.wordpress.com

**

> *Een aantal vragen…*
We nodigen het personeel van bedrijven uit om te antwoorden op vragen als:
– Waaraan wordt het overheidsgeld besteed dat in de Biotech Valley wordt
geïnvesteerd?
– Hoeveel geld is er gestopt in de spin-offs van het VIB, en waar komt dat
geld vandaan?
– Wat is de meerwaarde van de genetisch gemanipuleerde populieren die
hier op het terrein staan?
– Is het VIB werkelijk ‘onafhankelijk’?
– Wat staat er in het contract tussen VIB, U-Gent en BASF?
– Wat wordt gekweekt in de geheimzinnige serres van Bayer Crop Science?
– Wat vinden de mensen in Azië van het beleid van DevGen?
– Wat is de mogelijke doodsoorzaak van zovele bijen in onze streken? Wat is
de rol van Bayer en Basf hierin?
– Wat zijn de banden tussen ‘Biotech Valley’ in Zwijnaarde en ‘Bio Energy
Valley’ in de Gentse Haven? Hoe denkt de biobrandstoffen-industrie bij te
dragen aan ecologische, sociale, en economische duurzaamheid?
– Wat is de politieke visie van de Belgische en Vlaamse regering over een
rechtvaardige en duurzame landbouw? Hoe verklaren ze hun daden en
beslissingen in het kader van diezelfde visie?

**

> *Midden in het web van belangen rondom de GGO’s: het Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB)*

*Incubatie centrum…*
België heeft altijd een vooraanstaande rol gespeeld in het ontwikkelen van
Biotechnologie. Het VIB gebouw, midden in het park, is vernoemd naar
de GGOvoorvaders: «Fiers-Schell-Van Montagu». In 1972 was professor
Fiers de eerste die
de DNA-sequentie van een compleet gen wist te ontcijferen. Halverwege de
jaren 80 hebben Marc van Montagu en Joseph Schell één van de drie
methodes ontwikkeld die
we kennen om genetisch gemodificeerde planten te maken. Deze insertie
methode wordt vandaag door de hele sector gebruikt.
Mede doordat Van Montagu aanhoudend bleef klagen over de beperkte
middelen waarover hij beschikte werd in april 1995, met flinke steun van
het Vlaams gewest, het
Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB) opgericht. Het instituut geniet
vandaag van een subsidie van ong. 40 miljoen Euro op jaarbasis.
Dit technologisch kennisplatform (een samenwerking tussen de Vlaamse
universiteiten UG, KUL, UA en VUB) is een erkend Europees kenniscentrum
(centre for excellence). Het VIB is actief betrokken bij onderzoek, en
treedt ook op als expert’o.a. rondom de GGO regelgeving en beslissingen.
Een deel van haar activiteiten is gericht op lobbying en publieke relaties.
Zo organiseert het VIB bijeenkomsten met leken, om ze te overtuigen dat ze
onmogelijk de finesses van de moleculaire biologie kunnen bevatten. Ook
neemt het VIB deel aan het opzetten van proefvelden die vooral de
acceptatie van GGO’s door de bevolking moeten vergroten. In de voorgaande
jaren heeft het VIB zichzelf laten kennen met een vernieuwde en bredere
campagne om GGO’s in onze omgeving te introduceren. Al sinds 2009 staan een
aantal transgenische populieren naast het gebouw van het VIB. Het instituut
was de drijvende kracht achter het proefveld met aardappels, dat vorig jaar
in puree eindigde. Zij trekt nu alleen het projectveld voor de ‘reuze maïs’
dat binnenkort ingezaaid zal worden.

*Kiemende bedrijven…*
Gelauwerd met zijn indrukwekkende wetenschappelijke en academische
prestaties, kon Van Montagu niet anders dan zijn aandeel in “het
verzilveren van de wetenschappelijke resultaten” op te eisen. Om de verdere
ontwikkeling van de technieken te financieren, ging hij op zoek naar
privé-investeerders. In 1996 al slaagt hij erin om zijn eerste start-up,
Plant Genetic System (PGS), aan AgrEvo door te verkopen. Waarna, Crop
Design, een volgende start-up opgericht wordt.
Eens deze met publiek geld gekweekte ‘kiemende bedrijven’ groot worden,
zijn ze klaar om in zee te gaan met de private sector. De eerste zijtak, de
oude PGS, schopt het in de loop der jaren, van fusie na overname, tot de
bekende Bayer Crop Science. Kleine broer DevGen, geboren uit de kweekvijver
van het VIB, is nu deels in handen van Monsanto. Crop Design, de jongste
telg, is alweer opgekocht door Basf, de Duitse private chemiereus die ook
al profiteert van het publieke onderzoekswerk met GGO aardappels. Het
VIB heeft zich als een zenuwcentrum in het midden van het TechnoPark
gevestigd, en
zit inmiddels letterlijk ingesloten tussen de grote bedrijven die de sector
van de agro-industrie domineren.