Het ggo aardappelveld was de focus van een actie van Burgerlijke Ongehoorzaamheid op 29 mei 2011

Waarom de veldproef met GG durph en BASF aardappelen niet moet doorgaan…

Publiek aardappel Dossier   : de neerslag van een weg, een weg die we aflegden om ons doel te bereiken: een GGO-veld. Een weg vol met ontmoetingen, enthousiasme, en vooral ook veel vragen, bedenkingen, onderzoek en ontdekkingen.

De instituten achter de veldproef:

Universiteit Gent – Plant Systems Biology
Vlaams Instituut voor Biotechnologie
Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek

Documenten over de proefaanvraag

De veldproef wil genetisch gemaniuleerde aardappelen testen op late aardappelziekte (phytophthora-resistente aardappelen). Twee types aardappelen werden er getest: de in Wageningen ontwikkelde DuRPh aardappelen en  BASF Fortuna aardappelen .

* De volledige dossiers over de aardappelen van BASF Plant Science en haar annexen.

* De dossiers over de aardappelen van de Universiteit Gent

* De samenvatting gericht naar het algemene publiek en de europese instituties (document SNIF) zijn te vinden op de website van Service de biosécurité et biotechnologie. Hier vind je tevens links naar het advies van de bioveiligheidsraad alsook de eind-adviezen van de bevoegde  ministers.

* Les documents relatifs à la Consultation du public zijn beschikbaar  op de website van het Ministerie van Gezondheid.