Optocht van de boze toga's uitgesteld.

De petitie tegen het ontslag van Barbara van Dyck telt nu al meer dan
4000 handtekeningen waaronder vele professoren van over de gehele
wereld.  Zoals eerder gecommuniceerd zou op dinsdag 28 juni een
delegatie professoren, onderzoekers en sympathisanten deze petitie
overhandigen aan rector Mark Waer van de K.U.Leuven.

Vorige zaterdag heeft de rector in een kranteninterview (DeStandaard
25 juni) echter een mogelijke reïntegratie in het vooruitzicht
gesteld. We zijn blij vast te stellen dat de massale mobilisatie de
rector niet ongevoelig laat en hij overweegt zijn eerdere beslissing
te herzien.  Om deze opening alle kansen te geven heeft het
actiecomité daarom beslist de protestmars 'Geen Berufsverbot voor
Barbara' van 28 juni (in de pers bekend geraakt als 'de optocht van de
boze toga's) uit te stellen.

Wij vertrouwen erop dat dit ontslag snel ongedaan zal worden gemaakt
en Barbara Van Dyck opnieuw spoedig aan de slag zal kunnen.

In afwachting hiervan zullen we de campagne voortzetten. De kous is
hiermee immers niet af. De zaak heeft een ongenoegen aan het licht
gebracht dat al langer leeft over de toenemende verwevenheid van het
universitair onderzoek en industriële belangen en over de marktlogica
die in de universiteit binnensluipt. Deze zaak overstijgt het
individueel geval van Barbara Van Dyck, maar gaat over de toekomst van
de wetenschap, over ecologie, over de privatisering van gemeengoed,
over de principes van academische vrijheid en vrijheid van
meningsuiting, en over de precaire situatie waarin vele jonge
onderzoekers verkeren.

Men zegge het voort.

---