Het is zover, vanmorgen werden de ondertussen veelbesproken GGO aardappelen geplant en het ILVO veld aan de pers getoond. Helaas was het een besloten persconferentie, we hadden nochtans op voorhand met mensen van ILVO gesproken en zouden binnen mogen om te komen luisteren.

Field Liberation Movement: wie bedreigt wie?

Eens ter plekke stond er een enorme politiemacht die ons de toegang versperde en enkel mensen toeliet die op hun lijst stonden. De politieagenten wisten  te vertellen dat ze opgeroepen werden wegens de dreiging van de Field Liberation Movement die  natuurlijke aardappelen willen beschermen tegen kruising met GGO’s waarvan de impact onmogelijk te voorspellen valt. Nochtans zou dit pas op 29 mei gebeuren.

Naast pers, en de partners van het consortium (UGent, ILVO, Hogeschool Gent, VIB) stonden ook bevriende boeren op de lijst van genodigden en kregen enkele wagens met Duitse nummerplaten de toegang het terrein te betreden. BASF kwam hun proeflijn bekijken en toelichten.  Een lokale aardappelboer die ook graag kwam meeluisteren en kijken werd wandelen gestuurd!Omdat we niet binnen mogen hebben we dan maar rond de terreinen gewandeld om foto’s te nemen van de opening van het proefveld. Het proefveld is een klein veldje net achter een graasweide van een plaatselijke boer en aangrenzend aan de school Mariagaard. En vervolgens de persconferentie en ontmoeting van “alle” betrokken partijen uitgebreid buiten de terreinen van het ILVO. Als betrokken burgerpartij, hebben we aan de toegangspoort gewacht om iedereen die er voor open stond te woord te staan.

Eerst kwam AVS ons tegemoet, we konden vertellen dat er reeds aardappelvariëteiten bestaan die resistent zijn tegen de ziekte, zodat de vooropgestelde reden voor de proef een drogreden is naar de landbouwers.  Verder benadrukten we dat er helemaal niets bekend is over de voedselveiligheid bij deze, op termijn voor mogelijk voor consumptie bestemde synthetische variëteiten.

Na enkele uurtjes wachten kwam dan toch een betrokken wetenschapper naar buiten om ons te woord te staan. Die wist ons te vertellen dat enkel pers en gebruikersgroepen, waaronder het VAC, uitgenodigd waren. Het VAC als lid van de gebruikersgroep is weinig actief binnen de studie en was dan ookniet aanwezig. . Zo werd het ons duidelijk dat enkel mensen uitgenodigd waren die niet kritisch staan t.o.v. de veldproef en dat als er over ‘de boeren’ gesproken wordt, het dus enkel over “niet kritische boeren” gaat die zogezegd vragende partij zijn voor de veldproef en de betrokkenheid van BASF. Een kleine rondvraag in Wetteren leerde ons eerder al dat heel wat lokale boeren helemaal niet te vinden zijn voor de veldproef, en terecht.

We kregen te horen dat het onderzoek ook voor de biologische teelt interessant is:
Omdat de eigenschappen van bepaalde genen en combinaties op deze manier veel sneller getest kunnen worden, alvorens ze op biologische manier tot nieuwe variëteiten te kruisen. Dit veronderstelt dat bioboeren efficiëntie centraal stellen, wat meestal niet het geval is, en ook sluit men zo toevallige ontdekkingen uit (serendipiteit) die gepaard gaan met een zaadteeltmethode in harmonie met de natuur.

Op onze vraag waarom deze testen dan niet in hermetisch afgesloten serres kunnen gebeuren, werd geantwoord dat de representativiteit van een serreproef lager ligt dan die van een veldproef. Ook dit is een non-argument, aangezien de variabiliteit tussen twee velden zo groot is dat het verschil in  representativiteit slechts zeer klein kan zijn. Om te handelen conform het voorzorgsbeginsel zou prioriteit gegeven worden om de klimatologische omstandigheden in een hermetisch afgesloten serre zodanig in te stellen dat het verschil in representativiteit miniem is in plaats van deze synthetische gewassen zomaar aan onze biosfeer bloot te stellen.

Automatisch rees de vraag welke testen er in welke volgorde zullen gebeuren: eerst wordt onderzocht welke genen of genencombinaties tot welke resistenties of andere eigenschappen leiden, in tweede instantie welke variëteiten voor  commercialisering in aanmerking komen en pas in laatste instantie de potentiële milieu- en gezondheidseffecten.Ook dit is in strijd met het voorzorgsbeginsel: indien er milieurisico’s zijn aan de introductie, zullen die blijkbaar pas na de introductie getest worden, en dit terwijl GGO-afval zichzelf voortplant (en dus om de vergelijking te maken met bv. Kernafval geen halfwaardetijd heeft).

We vroegen ons ook af waarom BASF er een lijn aardappelen tussen mag zetten en of zo het ILVO en de VIB geen sluikreclame toelaten. We kregen te horen dat de BASF voor het wetenschappelijke luik van de proefopzet louter een controlelijn is omdat de variëteit in kwestie reeds grondig getest zou zijn. Verder werd ze mee opgenomen omdat   ‘de boeren’ hierom gevraagd. De BASF aardappel wordt immers al snel op de markt verwacht, in tegenstelling tot de geteste Durph aardappelen. BASF kwam ook de methodes die ze gebruiken ter evaluatie toelichten en trainingen geven aan de technici aan het werk op het ILVO terrein. Alweer een duidelijk signaal dat een buitenlands bedrijf meer invloed heeft op ons hoger onderwijs dan de Vlamingen zelf.

Voorts kregen we te horen dat er enkel economische risico’s zouden zijn aan de technologie, dat het een demonstratieproef is, dat de FLM actie zelf een overtreding is van het voorzorgsbeginsel, terwijl we helemaal niet van plan zijn om de aardappelen aan onze biosfeer bloot te stellen. Wel om de bestaande aardappelvariëteiten en de biodiversiteit in het algemeen te beschermen.

Een van de grootse voorwaarden voor onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek is transparantie, en het is pijnlijk duidelijk geworden dat hiervan geen sprake is: de bedoeling is en blijft om de GGO-technologie zo snel mogelijk te commercialiseren en er patenten op te heffen. Het debat wordt achter gesloten deuren gevoerd en kritische vragen worden met intimidatie geweerd. Van wetenschappelijke integriteit is geen sprake. Durf denken over geld, maar zwijg over risico’s.

Op een moment dat er reeds jaren geen regering is wordt almaar pijnlijk duidelijk dat onze rechtstaat wel in staat is om multinationale bedrijven hun macht en greep te versterken, maar allesbehalve om ons volk en de toekomstige generaties te beschermen.

see http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2011/05/04/ggo-aardappelen-veldproef-wetteren

[youtube http://www.youtube.com/watch?v=FRpmhUaxRCU&w=560&h=349]

[youtube http://www.youtube.com/watch?v=Pa7OUu02uNg&w=560&h=349]