Info over GGOs

– In Belgie

http://www.ggo-debat.be/

Arguments against the open field trial from environmental organisations./ (FR) Arguments contre les essais en plein champ développés par des associations environnementales
– En France : Inf’OGM
CRIIGEN (Comité de Recherche et d’Information Indépendantes sur le génie Génétique.) CRIIGEN is een Franse onafhankelijke groep die onderzoek doet en informatie verstrekt rond biotechnologie.
– En UK: GMO-watch wil een gelijkaardige kritische stem zijn in het ggo-debat
– En NL Gentech.nl Deze Nederlandstalige website biedt nieuws en achtergrondinformatie over genetische manipulatie van landbouwgewassen en voedsel. De gevolgen voor mens, milieu, dieren, ontwikkelingslanden en consumenten wereldwijd staan hierbij centraal.
– Au niveau européen: Friends of the Earth Europe, Via Campesina Europ, A SEED
GENET Een Engelstalig Europees netwerk van 51 niet gouvernementele organisaties uit 27 Europese laden die een kritisch debat rond genetische manipulatie willen voeren.
– Pour des textes critiques sur les biotechnologies, le scientisme et la société industrielle : Notes et morceaux choisis et Pièces et mains d’oeuvre

Associations engagées dans la lutte contre les OGM en Belgique
Greenpeace
Nature et Progrès
Grappe
Le début des haricots
Velt
Wervel
JNM
Oxfam
Bond Beter Leefmilieu
www.nouveau-monde.be
www.fermearcenciel.be

Inspiration from elsewhere==Autres horizons …
Les faucheurs volontaires d’OGM