Op dinsdag 28 oktober begint de laatste procesdag tegen de 11 aardappelactivisten van Wetteren bij het hof van Beroep in Gent. De ggo-activisten staan terecht voor de acties rond het ggo-proefveld in Wetteren in 2011 en worden beschuldigd van bendevorming. Deze 11 aardappelactivisten staan er niet alleen voor. Ze worden ondersteund door een sterke beweging van meer dan 50 organisaties en personen uit het middenveld die deze brief ondertekenen.
De aardappelactie was slechts één van de vele inspanningen in de strijd tegen de greep van de landbouw- en voedingindustrie. Het debat over ggo-technologie (genetisch gemanipuleerde
organismen ), een technologie die die landbouw- en voedingindustrie vrij spel geeft, zat in 2011 muurvast. Nu is het levendiger dan ooit. De meer dan 50 ondertekenaars van deze brief verwerpen het opleggen van ggo’s, en ook de meerderheid van de bevolking moet hier niets van weten.

Zowel bij ons als op wereldschaal zijn ggo’s een foute oplossing voor de belangrijkste uitdagingen in de landbouw en de voedselvoorziening:

– ervoor zorgen dat er voldoende voedsel is voor iedereen op de wereld, vandaag en morgen,
– zonder de biodiversiteit en natuurlijke grondstoffen aan te tasten,
– met aandacht voor de gevolgen van de klimaatverandering.

Eerder dan het gebruik van ggo’s op te dringen, moet de overheid dringend investeren in duurzame
landbouw- en voedselsystemen, die democratisch zijn en gebaseerd op een agro-ecologische aanpak.
Die aanpak heeft al ruimschoots zijn efficiëntie bewezen op internationale schaal. Nu België nog.

Contact :
Thierry Kesteloot: 0475/543.723
Annelies Schorpion: 0495/887.987

 

Lijst van ondertekenaars:
11.11.11
Aide au Développement Gembloux
(ADG)
Associations 21
Bart Staes, Europarlementslid GROEN
Bioforum Vlaanderen
Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen
Brussels Netwerk SAGAL (Solidaire
AankoopGroep
voor
Artisanale
Landbouw)
Caroline Copers, Algemeen Secretaris
Vlaams ABVV
Centre Liègeois du Beau-Mur
Climaxi
CNCD-11.11.11
Comité Haren
Confédération Paysanne (FR)
Corporate Europe Observatory (CEO)
Crabe asbl, formation professionelle
en agriculture biologique
Denktank Oikos
Ekta Parishad Movement
Entraide et Fraternité
Felipe Van Keirsbilck, Secrétaire
Général Confédération Nationale des
Employés (CNE)
FIAN Belgium
Fondation Sciences Citoyennes
Friends of the Earth Europe
FUGEA
(Fédération Unie de Groupements d’Eleveurs et d’Agriculteurs)
Gérard Choplin, consultant agricultural policies
Gilles Smedts, Le Parti Humaniste
Greenpeace
Inter Environnement Wallonie
L’Autre Syndicat (CH)
Labo vzw!
La Maison du Développement
Le Début des Haricots
Le Rassemblement R
MAP (Mouvement Action Paysanne)
MIG (Belgische Melkveehouders- organisatie)
Mouvement politique des Objecteurs de Croissance
Nature & Progrès
Oxfam-Magasins du monde
Oxfam-Solidariteit/Solidarité
Oxfam-Wereldwinkels
Asbl Pierreuse & Ailleurs – La Casa
Nicaragua
Quinoa
Rencontres et Continents
Réseau des Groupes d’Achat Solidaires
de l’Agriculture Paysanne
SOS Faim
Stichting Genethica
T’Uilekot
Terre-en-vue
Union
Nationale
Agrobiologistes
Belges (UNAB)
VELT vzw
Voedselteams
Werkgroep Zelf Zaden Telen
Wervel
Young Friends of the Earth Europe