Het Hof van Beroep van Colmar (Fr), sprak 54 veldbevrijders vrij die enige tijd terug een ggo-veld met wijnranken hadden vernietigd. De redenering luidde dat het ggo-veld niet wettelijk was wegens het onderschatten van de risico’s en het niet voldoen aan de formaliteiten. Een mooie opsteker voor de aardappelactivisten die op 3 juni moeten voorkomen voor het Hof van Beroep te Gent. Het aardappelveld werd immers in de zomer van 2012 al ILLEGAAL verklaard door de Rechtbank van Eerste Aanleg. Lees hier meer over de onwettigheid van het Wetterse aardappelveld !

Lees meer over de uitspraak over de Franse veldbevrijding hier (FR) of hier (ENG)